VALET 2018

När det gäller legalisering av cannabis menade Adam Marttinen att man ska vara försiktig med stora förändringar inom narkotikapolitiken och pekade på att det finns väldigt starka lobbyorganisationer runt om i världen som arbetar för att legalisera cannabis.
Marttinen menar att det är klart att cannabis utgör ett problem, det ser vi inte minst i utsatta områden där missbruk av cannabis förenas med utanförskapet i sig som ett problem.
Sverigedemokraterna vill att konsumtionsförbudet ska vara kvar. När det gäller påföljderna talade Adam Marttinen om hur kriminalvården blivit bättre på att erbjuda behandling under fängelsevistelsen.  Han slog fast att det behövs viss tidslängd för att behandling på fängelse ska vara effektiv, där 6 månader är att betrakta
som en minimitid. Således är fängelsestraff kortare än 6 månader inte lämpliga ur behandlingssynvinkel. SD förordar längre straff för narkotikabrott och på så vis kan behandlingen under fängelsetiden bli mer effektiv.

Kommentar

Sverigedemokraterna har inte varit särskilt aktiva i narkotikadebatten tidigare och verkar inte komma att ändra på det. Man har en i grunden restriktiv inställning som ligger hyfsat nära den politiska mitten bland de övriga partierna. Möjligen finns här en förklaring till att SD inte engagerar sig speciellt i frågan. Partiet vill vara i opposition mot ”etablissemanget” och just i narkotikapolitiken är förutsättningarna för det
dåliga. Däremot vill SD markera att man står för ”hårda tag” allmänt inom kriminalpolitiken och det återspeglades väl av Adam Marttinens uttalanden om påföljderna på narkotikabrott där han kopplar detta starkt till att sitta i fängelse.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.