VALET 2018

Vänsterpartiet vill avskaffa förbudet att bruka narkotika som infördes 1988. ”Det är narkotikan som är problemet, det går inte att straffa bort människors dumhet,” sa Linda Snecker och sa vidare att man inte ska straffa människor utan istället hjälpa dem. Narkotikaproblemet är en socialpolitisk fråga och därför gäller det att socialtjänsten har de resurser de behöver. Det är enbart sociala insatser som ska sättas in när det gäller de enskilda missbrukarna. Polisens uppgifter är att komma åt de som ägnar sig åt grova narkotikabrott.
Linda Snecker påstod att V vill avkriminalisera mindre innehav av narkotika för personligt bruk, vilket inte är i linje med den officiella partilinjen. När Linda Snecker fick frågan om vilken åsikt hon har om en legalisering av cannabis så blev det tyst en liten stund och sen sa hon: ”jag lämnar pass på den frågan.”

Kommentar

Det är uppseendeväckande att V har en rättspolitisk talesperson som inte har koll på partilinjen i frågor som rör narkotikalagstiftningen. Att inte kunna säga tydligt nej till legalisering av cannabis är ytterst märkligt. På partiets webbsida kan man läsa: ”Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.”
Linda Sneckers syn på narkotikaproblemet verkar grunda sig mer på ideologi och dogmer än erfarenheter och kunskaper. V är visserligen inte för legalisering på det vis några borgerliga ungdomsförbund är det men Linda Sneckers svaga framträdande i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen måste nog tolkas som att
Vänsterpartiets narkotikapolitiska linje pekar åt ett annat håll än den som RNS står för.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.