Bli RNS företagsvän

Vill ert företag förena affärsnytta med samhällsengagemang? RNS företagsvänner har ett aktivt samhällsengagemang i en fråga som berör många. Att stödja RNS är en möjlighet för ert företag att göra stor skillnad i vår gemensamma kamp mot narkotika och samtidigt öka värdet på ert varumärke.
 
Ta ställning och bli en av RNS företagsvänner - stöd vårt arbete för en restriktiv narkotikapolitik och för en narkotikafri skola. Företag kan stötta RNS och Narkotikafri Skolas arbete på många olika sätt, bland annat genom att :

  • Annonsera i Narkotikafrågan: annons, logga eller radannons. Läs mer här
  • Annonsera på våra hemsidor: rns.se, narkotikafriskola.se och drugnews.nu
  • Prenumerera på Narkotikafrågan. Läs mer här
  • Stötta föreläsningar, workshops och individuella konsultationerna i närområdet eller nationellt. Kontakta oss för mer information. 
  • Stötta oss i genomförandet av andra aktiviteter. Kontakta oss för mer information. 

Vill du veta mer om hur ni som företag kan stötta vår verksamhet? 
Kontakta RNS kansli:
tel: 08-643 04 67 eller e-post: pernilla.borg@rns.se

 

Vi stödjer RNS:

loading...