Nils Bejerot 100 år

Den 21 september är det 100 år sedan Nils Bejerot föddes. Än idag är hans roll för svensk narkotikapolitik
mycket omdiskuterad. Vad var det han sa och skrev som väckte sådan debatt? Har hans gärning betydelse
idag för hur vi ska agera mot narkotikaproblemet?

Tillsammans med Svenska Carnegie Institutet bjuder vi in till ett webbinarium den 21 september– Nils Bejerot 100 år.

Mötesrum: Zoom
Datum: 21 september
Tid: 10.00 -15.00

Talare på seminariet är:
 
Kerstin Käll – överläkare vid Beroendemottagningen, Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping samt psykiatrisk konsult i Kriminalvården i Kalmar
 
Jonas Hartelius – samarbetade med Nils Bejerot mellan 1971 och fram till hans död 1988. Tillsammans arbetade de med bl.a. teoriutveckling kring narkotikaepidemier. När Svenska Carnegie Institutet grundades 1982 blev Hartelius generalsekreterare. Han har nyligen skrivit en bok om Nils Bejerot och den stora svenska narkotikaepidemin.
 
Ulric Hermansson - socionom, forskare och universitetslektor vid Karolinska Institutet. Var under flera år forskningsassistent till Nils Bejerot.
 
Peter Moilanen – chef för Narkotikapolitiskt Center, som genom analys, debatt och folkbildning ska bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik. Peter har tidigare arbetat som både generalsekreterare och narkotikapolitiskt ansvarig på IOGT-NTO.
 
Anders Sundelin – reporter och författare, skrev "När knarket kom till stan" (1987).
 
Linda Nilsson – tidigare generalsekreterare för World Federation Against Drugs, WFAD, där hon nu är styrelseledamot.
 
Staffan Hübinette – lärare i socialpedagogik, författare och debattör i narkotikafrågor, rådgivare för Narkotikafri Skola, årets förebyggare 2017.
 
Robert L. DuPont – President Institute for Behavior and Health, First Director National Institute on Drug Abuse (NIDA), Second White House Drug Chief.

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan görs till info@rns.se senast den 15 september.
 
Välkommen!