Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2015 > 05

Från Narkotikafrågan #2/2015 För ett tag sen fick vi ett mejl från en narkotikapolis som funderade mycket på hur polisen arbetar mot narkotika. Med den nya polisorganisationen försvinner specialiserade narkotikapoliser vilket betyder att de blir för få på gatan där de verkligen behövs.

I Stockholm city kan man just nu se en stor ökad efterfrågan av heroinet. "Inför heroinet är vi alla lika oavsett inkomst och social börd” skriver polisen i mejlet. Drogen förslavar, splittrar familjer, förstör och tar liv. Ibland långsamt över flera år, ibland snabbt och oväntat – alltid alldeles för tidigt.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2015 Att Skolinspektionen förmedlar vilseledande information om gymnasieskolans möjligheter att använda drogtester har genom åren påtalats i flera sammanhang. Trots detta upprepas den vilseledande informationen, nu i ett beslut rörande drogtestning vid den fristående
gymnasieskolan Yrkesplugget i Uppsala.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2015 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, heter en ny statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården. Av IVO:s tillsynsrapport för år 2014 framförs från IVO kritik mot att HVB-hem (hem för vård och boende – finns för både vuxna och för barn och
ungdomar) använder sig av vad IVO kallar ”integritetskränkningar” i form av drogtester, att personal har tillträde till klienters rum, att klienters väskor och rum genomsöks och att begränsningar i klienters telefonerande förekommer, så som att inte få ha hand om mobilen
själv eller att få telefonera endast i närvaro av personal. Det är för IVO mycket viktigt att alla restriktioner är ”frivilliga”.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2015 Den 7 maj 2015 hade branschorganisationen Sveriges Byggindustrier Väst bjudit in till ett eftermiddagsseminarium för bygglärare vid gymnasieskolorna i Göteborg med omnejd. Enda föreläsaren var staffan Hübinette från RNS som således hade gott om tid på sig att under rubriken Narkotikafri Skola tala om policyarbete, drogtestning, arbetsmiljö och hur man i skolan kan utveckla sina rutiner när det gäller att förebygga, upptäcka och ingripa vid drogmissbruk. 

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: