Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2015 > 09

Henrik Tvarnö (S) kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda Henrik Tvarnö (S) kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda

Från Narkotikafrågan #3/2015. 
Narkotikafrågan fick en pratstund med Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda som bland annat säger att: 
"Vissa har sagt att de inte tycker om att kommunen som en offentlig verksamhet ”bryter mot lagen”, vilket ju i och för sig var lite oklart. Det sista är synpunkter jag tar till mig samtidigt som jag vill hävda att det moraliskt rätta ibland kan komma i konflikt med gällande lag."

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015 Äntligen verkar det som om Skolinspektionen lägger ner sin kampanj mot drogtester i skolan. Efter att man gjort bort sig maximalt när det gäller Njudungsgymnasiet i Vetlanda och hänvisat till gammal lagstiftning (som inte ens var tillämplig när den gällde!) viker man nu ner sig och avråder skolorna från att använda drogtester. 

Tidigare har Skolinspektionen försökt hävda att det inte är tillåtet med drogtester i kommunala skolor, utan att kunna ge en begriplig motivering för detta. På Skolinspektionens hemsida ligger nu en ny text om drogtester som säger att de är tillåtna om frivilligheten kan säkras. Texten uppdaterades 20 augusti.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015 .  Sedan mitten av 90-talet har den narkotikarelaterade dödligheten mer än tredubblats. Det rättsmedicinska registret Toxreg redovisar 686 döda under 2014. Socialstyrelsens dödsorsaksregister redovisar 765 döda. Ökningen var måttlig fram till 2006 då den istället ökade kraftigt. Året innan hade Socialstyrelsen beslutat om nya regler för behandling med läkemedlen metadon och buprenorfin och det är framförallt dessa läkemedel som är kopplade till den ökade dödligheten sedan dess, samtidigt som heroin- och morfindödligheten legat kvar på en hög nivå. 

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015 . Jag har jobbat som narkotikapolis i många år men sällan känt att läget varit så allvarligt som just nu. Och då handlar det främst om att vi in
om polisen måste prioritera upp narkotikabrotten på ett helt annat sätt än som det ser ut i dag. Visserligen pekar 
drogvaneundersökningarna bland ungdom på att missbruket minskar något, vilket verkligen är glädjande, men min känsla från fältet är ändå att det finns grupper i samhället som inte fångas upp av dessa undersökningar och där missbruket istället ökar. Det handlar om unga vuxna som passerat skolåldern och som har rätt vidlyftiga drogvanor. Det handlar om etablerade missbrukare som missbrukar mer i och med att det nu finns både ”lagliga” och ”halvlagliga” alternativ till narkotikaklassade droger. 

Läs hela inlägget »
Klicka för att komma till RNS pressklipp, det senaste från RNS i debatten. Klicka för att komma till RNS pressklipp, det senaste från RNS i debatten.

Från Narkotikafrågan #3/2015 Det värsta som kan hända med narkotikadebatten är att den tystnar. Ett problem som inte debatteras finns liksom inte. Tyst har det dock inte varit om narkotikaproblemet på senare tid. Snarare har det funnits anledning att rekommendera folk att ta på sig hörselskydd för att kunna ta till sig det som sägs.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015
Säg att en elev kommer till skolan och är berusad. Med stor sannorlikhet skickas eleven hem och familjen kontaktas. Skulle samma sak hända fast eleven visar sig vara narkotikapåverkad blir det oftast mer problematiskt. Vad får och ska skolan göra? Hur bör man agera och vem ska man kontakta? Numera är det rätt vanligt att droger förekommer i skolan. Oftast vet skolledningen om att det finns sådana rykten, men har kanske aldrig fått dem bekräftade. Som rektor ska man inte heller agera eller fatta beslut utifrån rykten. Det gäller att skaffa sig handfast information och att ha en plan – en handlingsplan!

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2015. För andra året i rad hade RNS ett tält i Almedalen, den här gången tillsammans med ECAD, European Cities Against Drugs. Solen sken från en klarblå himmel och besökarna på torget i hamnen var många. Både för RNS och ECAD är det en stor satsning att åka till Almedalen och lyfta narkotikafrågan, bland alla andra frågor som behandlas där i totalt cirka 3500 seminarier.

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: