Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2015 > 11

Från Narkotikafrågan #4/2015. Sedan Magnus Lintons bok Knark kom ut tidigare i höstas har den fått mycket stor uppmärksamhet. Recensionerna har med få undantag vara positiva och boken har nominerats till Augustpriset. Nils Littorin, som arbetar som läkare i Lund och sitter i RNS styrelse, skrev en artikel på Aftonbladets debattsida 24 september där han kritiserade Linton för de slutsatser han drar om narkotikadöden. Linton svarade 29 sep och Littorins slutreplik kom 1 oktober.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015. I höst har den gemensamma nyhetsredaktionen för Rapport och Aktuellt ganska oblygt ägnat sig åt kampanjjournalistik med den restriktiva svenska narkotikapolitiken som måltavla. Bakom kampanjen står två unga journalister, Therese Bergstedt och Johan Wicklén. 

I ett stort antal texter på svt.se och uppföljande nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt har reportrarna gett oproportionerligt stort utrymme åt personer som vill ändra på svensk narkotikapolitik. Huvudfokus har varit narkotikastrafflagens förbud mot olovligt brukande, det så kallade konsumtionsförbudet.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015Ordförande har ordet: Årets höst har inneburit stora prövningar för alla EU:s medlemsstater, inte minst för oss som bor i Sverige. Den stora flyktingströmmen från Syrien, Irak och Afghanistan är en mycket stor utmaning för hela EU och i extra hög grad för oss. Sverige har en lång tradition av att vara ett land öppet för invandring i olika lägen. Det vi nu står inför är nytt sett till omfattningen av antalet människor som söker sig till oss. Det kommer att kräva stora ansträngningar att klara av att hjälpa de som kommer inte bara på kort sikt utan i flera år framåt.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015. Vad händer med våra missbrukare? Varför ökar dödligheten, särskilt hos ungdomar? Svaret kan sökas inom ett antal områden som tillsammans har skapat en situation där mer än 700 människor avled av sitt missbruk under 2014. Dödligheten ökar och den ökar mest hos unga människor. 

Källa till all grafik i den här rapporten är Anna Fugelstad, Ph D, Karolinska Institutet.

Bilden illustrerar den ökade dödligheten
Bilden illustrerar den ökade dödligheten
Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015. Gabriel Wikström har varit minister drygt ett åt med ansvar för bland annat hälsa och sjukvård, idrott och frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak, därtill strategin kring WHO. 

"Det är ingen mänsklig rättighet att bruka narkotika, men att värna liv och hälsa". Det säger folkhälsominister Gabriel Wikström om
kritiken mot Sveriges narkotikapolitik. I vår åker han till särskilda
narkotikamötet i FN, UNGASS.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015Bert-Inge Karlsson är skolkurator och alkohol- och drogförebyggande samordnare i Klippans kommun. I sin roll har han varit tongivande och drivit på arbetet med policy och handlingsplan i Klippans gymnasieskolor. För ett och ett halvt år sedan kopplade han in Narkotikafri Skolas Staffan Hübinette i arbetet och sedan dess har Bert-Inge och Staffan samarbetat i framtagandet av handlingsplan och metoder för drogtestning. Idag har Klippan en väl fungerande arbetsmodell på plats och inspirerar andra skolor runt om i landet.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2015. Jag reser en hel del och möter lärare, rektorer, elevhälsopersonal, poliser, förvaltningschefer, lokala 
politiker, socialarbetare och drogsamordnare runt om i landet. Jag 
föreläser och utbildar personal men fungerar även som rådgivare och konsult när skolan och kommunen ska utveckla sin drogpolicy. Vi kan då i lugn och ro sitta ner och arbeta med frågor som rör regler, handlingsplaner, rutiner, drogtester och samverkan. Det handlar om att få en praktiskt fungerande struktur i det dagliga arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka och agera.

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: