Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2016 > 05

Från Narkotikafrågan #2/2016 TEXT: PELLE OLSSON 
Acceptansen för cannabis blir allt större i USA. Att kunskaperna om drogens skadeverkningar också ökar hjälper inte eftersom ett välfinansierat lobbyarbete påverkar opinionen mer än vetenskapliga fakta. Bakom propagandan står numera den växande marijuanaindustrin. Det viktigaste steget mot legalisering av cannabis i USA går via den "medicinska" marijuanan. Jag använder citattecken eftersom inget läkemedelsverk i världen, eller någon av de stora amerikanska läkarorganisationerna godkänt cannabis som läkemedel. Trots det har 24 delstater plus huvudstaden Washington godkänt att läkare får rekommendera cannabis mot vissa sjukdomstillstånd. Fyra av dessa delstater har legaliserat drogen även för nöjesbruk. Reformerna har i de flesta fall skett genom folkomröstningar.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2016Markus Heilig:
Alkohol, droger och hjärnan - Tro och vetande utifrån modern neurovetenskap
Översättning Gun Zetterström
Natur & Kultur 2015

Markus Heilig är psykiater och beroendeforskare i Sverige och i USA. Den här boken om hur olika
droger påverkar hjärnan visar att han också är en bra populärvetenskaplig författare. Heilig radar inte upp fakta utan väver in dem i berättelser om sin egen utveckling som läkare och forskare och om mötet med patienter och kollegor. Han använder inte ens illustrationer, annat än några enkla bilder på hjärnan. Boken, som ursprungligen skrevs på engelska, handlar framför allt om alkohol, en mindre del om opiater och lite om andra droger.

Läs hela inlägget »

Fån Narkotikafrågan #2/2016: FN:s narkotikakonventioner bidrar till global hälsa och välfärd, skriver Werner Zipp, nyvald president i Internationella narkotikakontroll-styrelsen, INCB, i förordet till årets INCB-rapport. Han menar att konventionerna är balanserade och flexibla. Detta utvecklas längre in i rapporten: det internationella förbudet mot narkotika – för annat än medicinska och vetenskapliga ändamål – måste inte innebära fängelse för mindre narkotikabrott. Det finns alternativ, till exempel behandling för rehabilitering. Proportionen mellan brottet och straffet måste vara rimligt, skriver INCB. 

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2016: För inte så många år sedan stod Italien Sverige nära narkotikapolitiskt. Idag är läget helt annorlunda. Benedetto Della Vedova, medlem av senaten, har initierat ett förslag som nu disktueras inom Italienska parlamentet om en variant på legalisering av cannabis. Modellen är hämtad från Spanien och går ut på att medlemmar av en klubb ska kunna odla cannabis lagligt tillsammans och röka den. Det finns även idéer om att sälja cannabis till allmänheten.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2016UNGASS-mötet i New York är över. Som väntat hände egentligen ingenting, om man ser till slutdokumentet, deklarationen, som generalförsamlingen fattade beslut om redan i inledningen av mötet. Det som hände kom efter antagandet. Alla länder röstade för slutdokumentet som hade förhandlats fram undder lång tid i
samband med förberedelserna till UNGASS. Så har det alltid gått til
l. Alla beslut hittills inom FN om narkotika har antagits i enighet, något som dock ser ut att bli svårare och svårare.

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: