Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2016 > 11

Från Narkotikafrågan #4/2016: Rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor blir dagligen påminda om konsekvenser elevers cannabisbruk. Risken för skolk, dåliga betyg och avbrutna studier ökar. Att arbeta för att skolan ska vara en narkotikafri arbetsmiljö är därför en självklarhet. Engagemanget är ofta stort och många skolor gör ett bra arbete men skolans möjligheter att agera är begränsade och det finns en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra.

Skolan har idag inte mandat och befogenhet att ha kontroll över sitt eget territorium. Skolan hamnar ofta i ett ”osäkert läge” där elever som bevisligen använder droger kan fortsätta att delta i undervisningen utan att skolan kan agera genom kontroll eller disciplinära åtgärder. Och för att hjälpa den unge. Elever i skolan har därför sämre skydd än vuxna anställda på en arbetsplats. Orsakerna till detta är flera.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: Runt om i Sverige pågår ett allt mer medvetet arbete på att förebygga och ingripa mot narkotika på gymnasiet. Så här berättar skolsköterskor och kuratorer från fem skolor som samarbetat med Staffan Hübinette och RNS i projektet Narkotikafri Skola.

Malin Tillenius Frisk | Kurator
Bolandgymnasiet, Uppsala
- Vi hade redan tidigare ett bra samarbete med socialtjänstens Ungdomsteam som hjälpte oss med misstankebaserade drogtester. När vi fick en ny rektor intensifierades arbetet i början på 2015. Då införde vi slumpvisa drogtester på yrkesprogrammen.

Självklart att skolan ska ingripa! Det är både för att hjälpa individen och för att skapa en bättre skolmiljö. Vi har ju en anmälningsplikt när vi misstänker att en elev far illa. Sedan finns det en smittoeffekt när någon använder droger; flera andra lockas att prova. Men vi har ingen hjälp av skollagen hur vi ska ingripa mot narkotika. Där står inget om missbruk, däremot om ”störande av studiero”, men det är långt ifrån alla som använder droger som stör på lektionerna.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: Under höstlovet drog Narkotikafri Skola återigen ut på en föreläsningsturné runt om i landet. Under veckan besökte vi Örebro, Göteborg, Malmö och Stockholm där vi bjöd in till en utbildningsdag om cannabis och skolans arbete med policy, handlingsplan och rutiner. En majoritet av deltagarna kom från elevhälsa och skolledning inom gymnasieskolan men även representanter från grundskola, polis, socialtjänst och flera kommuner var på plats. Veckan bjöd på många intressanta samtal och inspirerande exempel såväl som svåra frågeställningar och oroväckande rapporter från golvet.

- Det är alltid inspirerande att se att det finns ett sådant engagemang i skolan för att få insatserna mot narkotika att verkligen fungera och att deltagarna delar med sig av erfarenheter och praktiska exempel, säger Staffan Hübinette, föreläsare.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: Den 6:e november bjöd RNS in ungdomar till en utbildningsdag om cannabisdebatten. Genom utbildningen med namnet Lär dig debattera cannabis fick ungdomar mellan 14 och 18 år analysera cannabisdebatten, testa argument från båda sidor och lära sig mer om cannabis. Under dagen deltog ett 20-tal ungdomar som alla är engagerade inom organisationen Smart Ungdoms klubbverksamhet i Skåne, Blekinge och Dalarna.

Utbildningsdagen började med att vi tog fram argument för och emot en legalisering av cannabis. Vi gick igenom vilka argument ungdomarna själva har stött på bland kompisar eller på nätet och
tillsammans sorterade vi sedan argumenten och diskuterade utifrån dem. Pelle Olsson, författare och journalist som skriver mycket om cannabis, var med och under en föreläsning fyllde han på med
kunskap om de vanligaste missuppfattningarna om hasch och marijuana och svarade på frågor.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: I polisens något röriga omorganisation "försvann" narkotikapolisen. Men nu bildas nya gatulangningsgrupper i Stockholm. Först ut är en på Södermalm som tidigare ravepolisen Annika Ljung leder.

Nära Björns trädgård vid Medborgarplatsen leker en liten flicka medan pappan med blicken oroligt följer två män som raglar runt nära kiosken. Den ena berättar högljutt för den andra om en kamrat som nyligen avlidit i en överdos. Det är tragiskt och samtidigt lite otäckt, tycker pappan och ropar på barnet. Två cyklande poliser rullar långsamt förbi och de påverkade männen drar iväg. En vardagsbild från Södermalm.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: I det här numret av Narkotikafrågan kan vi glädjande nog berätta att polisen i Stockholm satsar på en ny gatulangningsgrupp på Södermalm (Läs mer). Samtidigt kommer rapporter från hela Sverige om att polisen har stora problem med att arbeta mot narkotikabrott.

Den 3 november rapporterar Dagens Nyheter om konsekvenserna av att Ravekommissionen lades ner och att den specialiserade narkotikapolisverksamheten närmast försvann i samband med omorganisationen av polisen (Läs mer). Förändringarna i polisens sätt att arbeta har lett till att projektet Mumin i praktiken har lagts ner eftersom polisen inte arbetar specifikt med att upptäcka ungdomar som missbrukar narkotika.

Läs hela inlägget »
Bilden är tagen i Brest, 2007, FOTO: Maria Söderström Bilden är tagen i Brest, 2007, FOTO: Maria Söderström

Från Narkotikafrågan #4/2016: RNS mångåriga samarbetspartner i Belarus, ordförande i kulturföreningen Kalegium i staden Pinsk, Nadya Avisevich, blev påkörd av en bil när hon befann sig i staden Brest. Ett par dagar senare, den 6 oktober, avled hon av sina skador. Hon efterlämnar sin man, sin drygt 20-åriga son och sin gamla mamma. Nadya blev 49 år.

Genom Maria Söderbergs kontakt med den polske författaren Ryszard Kapuściński, som var född i Pinsk, etablerade RNS kontakt med Kalegium och föreningens engagerade ordförande Nadya. Hon arbetade då som lärare i engelska, ett språk hon behärskade näst intill perfekt vilket är något märkligt med tanke på hon då aldrig varit i ett engelskspråkigt land.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: Statistiken över beroendevården i Holland är klar för 2015. Det är den 30:e årsrapporten som ges ut och ända fram till för några år sedan har opiater, huvudsakligen heroin, alltid varit den vanligaste narkotikan inom beroendevården. Antalet patienter med alkohol som huvudsakligt missbruk har dock varit runt tre gånger större än heroin och är så alltjämt.

Opiatpatienterna har succesivt minskat under de senaste tio åren. Istället har de vårdsökande med kokain och cannabis som huvuddrog blivit fler. År 2008 började emellertid gruppen kokainpatienter att minska medan cannabis har fortsatt att stiga.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2016: Trots att det hela tiden presenteras massvis med statistik över droganvändning, missbruk, narkomanvård och narkotikarelaterad död är det svårt att göra rättvisa jämförelser mellan olika länder. Inte ens Europeisk narkotikarapport som ges ut årligen av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN, i Lissabon ger en säker bild då EU-länderna har skilda kvalitéer i sin rapportering.

Här fyller ESPAD, den alleuropeiska drogvaneundersökningen om 15-16-åringar, en oumbärlig funktion. Alla länder har gjort på samma sätt vilket ökar pålitligheten och möjligheten att jämföra. Den första ESPAD-rapporten kom ut 1995 och årets rapport som omfattar drogvanorna under 2015 är den sjätte i ordningen. Nästan hundra tusen skolelever födda 1999, från 35 länder har deltagit. Som en jämförelse har även USA kommit med.

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: