Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

2020 > 05

Från Narkotikafrågan #2/2020 av Oscar Lindvall 
 
Är corona/covid-19 en total ”game changer” eller är det endast ett hack i maskineriet? I nuläget vet vi inte så mycket och det är alltid vanskligt att söka sia om framtiden. Det vi vet är att gränser har stängts, i somliga länder råder utegångsförbud och i andra länder spelas det fortfarande fotboll i högsta ligan som om ingenting hänt.  
 
All legal kommersiell verksamhet, inklusive illegal sådan såsom smuggling, drivs av efterfrågan. Är tillgången god sjunker priset och det omvända gäller om tillgången är sämre. En hörnsten är produktion, en annan transport och en tredje är möjlighet till försäljning. Till detta kommer – för det fall det är frågan om restriktionsvaror – alltid en riskpremie.  

Så länge det är tillräckligt lönsamt att bedriva kommersiell verksamhet kommer det göras. Det är endast om lönsamheten sätts ur spel som verksamheten upphör. Det innebär att det alltid finns incitament att hitta nya vägar för det fall en annan väg stängs. Det är inte annorlunda med smuggling.  

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #2/2020 av Erika Holmquist Hortlund
 
Jag måste erkänna att för sju år sedan tänkte jag att detta blir en utmaning. Men nu, med mängder av erfarenhet som lärare i denna form av undervisning, VET jag att det fungerar. Förutom att jag får tillfälle att faktiskt ge källkritisk fakta om vad som händer med kroppen och hjärnan får jag också ett fantastiskt tillfälle att tillsammans med eleverna diskutera vad som händer hos oss individiver i vissa givna situationer. Som lärare får jag tillfälle att lära känna eleverna och att öppna upp sig i diskussioner kring livet och vad som känns viktigt för att just jag ska må bra. Ämneskunskap kombinerat med att få eleverna att reflektera över sin egen självkänsla. Vilka vinster! 
 
I Norrbotten har det vid tre tillfällen genomförts kartläggningar av gymnasieungdomars kunskap, attityd och användande av cannabis. Undersökningarna har visat ett samband mellan begränsade kunskaper och mer liberala attityder till att testa cannabis. Begränsade kunskaper är också en riskfaktor för att testa cannabis. Sammantaget visar undersökningarna att det är viktigt att ge gymnasieungdomar kunskaper om cannabis. Det var också detta som var startskotten för Länsstyrelsen att utföra utbildnings- och handledningsinsatser för oss i skolan. En rapport är skriven av tre elever från Luleå Tekniska Universitet där satsningen granskats i form av intervjuer från lärare och elever som fått undervisningen. Där framkommer bland annat att eleverna, ännu år efter insatsen, fortfarande minns upplägget och innehållet. Studenterna kommenterar att utbildningen borde rikta sig till alla gymnasieelever i Sverige.  

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt: