RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2013 > 02

Det finns inget samband mellan att vissa experimenterar med narkotika och att vissa fastnar för drogerna och blir narkomaner. Det är helt olika fenomen som inte har med varandra att göra. De som blir narkomaner blir det för att de har så stora problem och det är de problemen som är de viktiga i sammanhanget.

Läs hela inlägget »