RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2013 > 03

På Skolinspektionens webbsajt finns en text som avhandlar drogtester. Det är bra att Skolinspektionen ger sig på att förklara vad som gäller i denna fråga, men efter att ha läst igenom vad myndigheten publicerat så anser jag att Skolinspektionen bör ta bort texten och arbeta om den helt. Det som Skolinspektionen skriver innehåller flera felaktigheter och ologiska resonemang vilket bara försvårar och förvirrar för de skolor som vill arbeta drogpreventivt och i det arbetet använda sig av drogtester.

Läs hela inlägget »