RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2013 > 04

Ett stort problem i USA, som nog de flesta utanför landet är omedvetna om, är de många avhoppen från high school. En ökande andel unga amerikaner får således inte examen från det som – delvis – motsvarar vårt gymnasium. Normalt sett går man ut high school det år man fyller 18 år, det vill säga ett år innan man går ut gymnasiet i Sverige.

Läs hela inlägget »