RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2016

Jag befinner mig i en stuga i skogen i östra Finland. Ser på svenska morgonnyheter på svenskspråkiga Yle fem. Noterar att polisen i Australien tagit sammanlagt 1100 kilo kokain som var på väg att smugglas in i landet. Två års jobb ligger bakom. Dryga dussinet personer tagna (Läs mer här). Troligen påverkar inte detta knarksituationen i Australien på något sätt. Priset kanske går upp något på kokain under en kortare period men så länge efterfrågan lämnas i stort sett ifred kommer utbudet att vara stort. Man tjänar så mycket på att smuggla och sälja narkotika att det alltid finns några som vill ta risken. De som åkte fast den här gången ersätts snabbt av andra distributörer.
 
När ska de som beslutar om narkotikapolitikens inriktning och innehåll inse att en framgångsrik politik måste ha efterfrågan/bruket som huvudfokus? När?
 
Per Johansson

Läs hela inlägget »

2016 går mot sitt slut och frågan är hur vi ska summera det, vi som vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Ett bra år eller ett skitår?
 
Den stora händelsen borde ha varit UNGASS-mötet i FN-huset i New York i april. Men då hände egentligen ingenting. Vilket tyvärr var rätt så bra. Legaliseringsfolket hade förstås velat se stora förändringar i FN:s narkotikakonventioner såsom att lyfta ut cannabis ur systemet och göra det till en legal drog jämställd med alkohol och tobak. Men så blev det inte. I New York. I april.
 
Om ingenting hände i april så hände desto mer i november när Kalifornien och några delstater till i USA i samband med presidentvalet röstade för att legalisera cannabis. Att USA inte lever upp till vad man åtagit sig mot FN-systemet kommer givetvis på sikt att undergräva FN:s narkotikakonventioner.

Läs hela inlägget »

Sedan flera år tillbaka dör allt fler av våra missbrukare en för tidig död i överdoser och i andra narkotikarelaterade dödsorsaker. Dödstalen har stigit påtagligt framför allt efter år 2006 då utdelningen av ersättningsdroger för heroin, d.v.s. metadon och buprenorfin lättade på reglerna. Idag dör fler av dessa medel än av heroin.

Den utveckling av situationen för våra missbrukare som vi iakttagit de senaste åren är inte acceptabel men inte heller oundviklig. Den går att påverka med politiska beslut och av denna orsak tar organisationerna bakom detta upprop till orda för att höja våra röster för en förändring.

Den höga dödligheten hos missbrukarna har flera orsaker. Förutom den frikostiga förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel finns också en omfattande social nedrustning som en förklaring. Missbrukare nekas ofta vård idag, och den vård de erbjuds motsvarar inte deras problembild.

Läs hela inlägget »

DN-journalisten Amina Manzoor hade en krönika publicerad 27 november där hon förespråkar legalisering av cannabis. Hon använder dock ordet ”reglering” vilket är i enlighet med den internationella legaliseringslobbyns språkbruk. Manzoor påstår i artikeln att ”i delstaten Colorado i USA verkar bruket bland unga inte ha ökat efter att cannabis legaliserades 2012” samtidigt som hon avslutar krönikan med en önskan om en ”vetenskapsbaserad narkotikapolitik”.

Låt oss titta på vilka vetenskaplig fakta vi har om legaliseringen i Colorado. Först kan vi konstatera att folkomröstningen i delstaten ägde rum i november 2012. Det tog ett tag innan lagarna som ”reglerade”/legaliserade marijuana kom på plats. Dock hade Colorado 2009 kraftigt liberaliserat lagen om ”medical marijuana”, vilket ledde till att drogen blev mycket mer tillgänglig då.

Läs hela inlägget »

Det korta svaret på frågan i rubriken är – högst troligen – ingen alls. Donald Trump har inte varit tydlig om var han står när det gäller narkotikapolitik under valkampanjen. Vilket för övrigt gäller hans inställning till många politikområden, så det är fritt fram för lösa spekulationer.
 
Med all sannolikhet kommer Trump att koncentrera sig på några frågor som varit avgörande i att han blev vald och sen strunta blankt i många andra. Förutom att sänka skatterna kommer han troligen att agera för att kasta ut papperslösa immigranter, begränsa aborträtten och upprätta handelshinder mot i första hand Kina och Mexiko. Rätt dramatiska förändringar i amerikansk politik som när det gäller handelshinder kommer att påverka hela världsekonomin negativt.

Läs hela inlägget »

Aktuellt den 1 november var Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, intervjuad cirka 13 minuter in i programmet. Svårt läge för henne med alla dödsskjutningarna. Men jag blev ändå rätt imponerad av hennes framträdande. Inget flackande med blicken, ingen som helst antydan om det ”omöjliga” i situationen. Bra att hon som socialdemokrat säger att detta handlar inte bara om socioekonomiska faktorer. Tydlig i att inte ge efter för de mörka krafterna. Pluspoäng för att hon satte fingret på ansvaret som de som köper narkotika har.

Tänk om vi hade lika bra och tydliga politiska ledare i Stockholm, där den rödgrönrosa majoriteten – med passivt stöd från delar av oppositionen (M och C) – befinner sig i en process av att nedprioritera narkotikafrågan genom att lämna ECAD. Ett nätverk av städer i Europa och som grundades av just Stockholm. Det ansvariga borgarrådet Åsa Lindhagen (MP) påstår att det inte handlar om en kursändring men kan inte redovisa hur Stockholm ska jobba med narkotikafrågan istället på ett internationellt plan. Ihåligt.

Läs hela inlägget »

Flera av de terroristdåd som ägt rum i Europa under senare år har begåtts av personer med ett kriminellt förflutet. Detta går på tvärs med tidigare observationer om de som sprängt sig själva och andra i luften, där det istället handlat om socialt mer välanpassade individer, ofta ganska välutbildade.
 
I en helt ny rapport kan man läsa om detta fenomen, som blivit mycket vanligare under de senaste fem åren. Rapporten är publicerad av The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence vid King’s College i London, förkortat ICSR. Rapporten publicerades 11 oktober i år med titeln Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus. 

Rapporten utgår från en databas där 79 personer finns registrerade. De har alla 1) rest eller försökt resa till ett krigsområde i egenskap av jihadister eller deltagit i terrorism i Europa, 2) haft ett kriminellt förflutet innan de drogs in i extremism och 3) dykt upp som jihadister efter 2011.

Läs hela inlägget »

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har bestämt sig för att gå ur ECAD, European Cities Against Drugs, som Stockholm en gång grundade för drygt 20 år sedan. Det verkar vara MP som driver saken, Åsa Lindhagen är socialborgarråd, men med S goda minne. Man säger att beslutet grundar sig i omsorg om skattebetalarnas pengar, men jag tror inte på det. Min gissning är att man inte vill bli förknippade med en restriktiv narkotikapolitik i det debattklimat som nu råder, men man vill inte säga det rent ut. Det handlar om 120 000 kr i årsavgift som verkligen inte är mycket pengar för Stockholms stad.

ECAD hade en downperiod för några år sedan. Ekonomin slog i botten och verksamheten gick i stå. För ett par år sedan fick ECAD en ny chef, Erik Leijonmarck. Han är en mycket bra representant för en restriktiv narkotikapolitik. Uttrycker sig alltid balanserat. Både skriver och pratar bra. Gör sig bra i media. Var mycket aktiv på den restriktiva sidan i UNGASS-processen, där även jag hade en liten roll. Erik har varit inbjuden som talare när EU-kommissionen haft möten om narkotikapolitik. Och så vidare.

Läs hela inlägget »

Många dör för att de blir förgiftade av narkotika. Hur många som dör finns det olika uppgifter om. Och hur mycket ökar dessa dödsfall årligen? Eller ökar de inte alls? Det är lätt att bli förvirrad av de olika siffror som presenteras. Allvarligt är det hur som helst.

Håkan Leifman på CAN har helt nyligen publicerat en rapport som är en djupdykning i de data som Rättsmedicinalverket (RMV) samlar in och den statistik som publiceras om dödsfall med koppling till narkotika. Rapporten är på engelska så att den kan diskuteras i ett EU-sammanhang – mycket viktigt! – vilket samtidigt gör den något svårläst. Det finns dock en sammanfattning på svenska.

Läs hela inlägget »

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter ger sjukvårdsminister Gabriel Wikström Socialstyrelsen i uppdrag att komma med en åtgärdsplan för hur Sverige ska få ner de höga narkotikarelaterade dödstalen. Uppdraget ska vara slutfört 30 april nästa år.

Det går inte att komma ifrån att Gabriel Wikström återigen köper sig tid, istället för att göra något. För inte så länge sedan gav han Socialstyrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den höga narkotikadödligheten och fick ett antal bortförklaringar till svar. Nu ger han samma myndighet förnyat uppdrag. Han borde ha gett uppdraget till en helt fristående grupp personer med god koll på forskningen och med stor integritet och framförallt utan egna intressen att försvara.

Läs hela inlägget »

Publierades även på Drugnews 21 aug
Johan Norberg, nyliberal debattör och författare, påstår i Metro den 18 augusti att legaliseringen av cannabis i amerikanska delstaten Colorado inte har medfört att fler tänder på. Det är fel. Bruket har ökat ganska kraftigt. För marijuanaindustrin är konsumtionstillväxten goda nyheter, men samtidigt ett dåligt argument inför kommande folkomröstningar om legalisering i andra delstater. Likaså är det besvärande för de styrande i Colorado som ska stå till svars för den kontroversiella reformen.

Läs hela inlägget »

På ett sätt oväntat men ändå inte, fattade USA:s särskilda narkotikabyrå – Drug Enforcement Agency, DEA, som är en del av justitiedepartementet – i veckan beslut om att inte omklassificera marijuana. Drogen kommer även i fortsättningen att stå på lista I tillsammans med heroin och andra droger som saknar medicinskt värde. Beslutet är logiskt såtillvida att marijuana i växtform inte är ett registrerat läkemedel, det vill säga inte godkänt för förskrivning av läkare av USA:s läkemedelsmyndighet FDA.

Läs hela inlägget »

I debatten om cannabis ska legaliseras eller på annat vis få en särställning mot annan narkotika dyker ofta frågan upp om att cannabis ska betraktas som ett läkemedel. Ursprunget till detta torde vara att Kalifornien 1996 fattade beslut i sitt delstatsparlament om att tillåta bruk av marijuana i ”medicinskt” syfte. Ett mycket märkligt beslut som sedan dess kraftfullt påverkat synen på cannabis inte bara i USA utan i hela välden, inklusive Sverige. Hur ska man se på detta?

Det internationella narkotikakontrollsystemet – som styrs av de tre narkotikakonventionerna – har två syften:

  1. att motverka och förhindra icke-medicinsk användning av narkotikaklassade medel och
  2. att se till att narkotikaklassade medel finns tillgängliga som läkemedel inom sjukvården där de gör medicinsk nytta.
Läs hela inlägget »

Robert L. DuPont – god vän till många av oss som arbetar för en restriktiv narkotikapolitik, NIDA:s första generaldirektör, tidigare drogtsar i USA och mycket annat – skriver här om konsekvenserna av den alltmer tillåtande attityden i USA till marijuana. Fyra delstater och det federala området Washington DC tillåter nu marijuana för ”rekreationellt” bruk och ytterligare ett 30-tal delstater tillåter marijuana för ”medicinskt” bruk.
 
Ingen torde vara förvånad över att bruket av marijuana har ökat betydligt i USA under det senaste decenniet. Fördubblats faktiskt. I början av 00-talet var siffran för att ha använt de senaste 12 månaderna 4,1% i befolkningen. 2012-2013 var siffran 9,5%. De som diagnostiserats med ”marijuana use disorder” enlgt DSM IV ökade från 1,5% till 2,9%. En självklar konsekvens; fler använder – fler får problem.

Läs hela inlägget »

På vår facebooksida gav Christopher Landin ovanstående kommentar om påföljder för ringa narkotikabrott. 
Diskussionen kring påföljder för ringa narkotikabrott är intressant och har pågått länge. Grundfrågan är om cannabisbruk fortsatt ska vara förbjudet och att det ska finnas någon form av påföljd efter ett polisingripande, vilket RNS anser. Påföljden med böter och en notering i belastningsregistret kan som Christopher Landin påpekar däremot vara kontraproduktivt.

Läs hela inlägget »

Göteborgsposten hade den 13 juni ett par artiklar om missbruk av läkemedel. Michael Verdicchio har en intervju med en man som tidigare missbrukat ”vanlig” narkotika och alkohol men nu gått över helt till narkotikaklassade läkemedel. Den intervjuade Peter säger: ”Beroendevården är ett skämt. Visst har jag ett eget ansvar för att jag hamnat här. Men jag tycker nog att vården kommer lite lätt undan. Alla vi som är beroende av mediciner har ju fri tillgång. Det är bara att gå ut på gatan och köpa. Piller finns överallt.” Samme Michael Verdicchio skriver om problemet med narkotikalangning utanför sjukhus och beroendemottagningar i Göteborg, vilket GP rapporterat om tidigare.

Trots att detta alltså uppmärksammats i media vill ingen ta ansvar för problemet. Linda Schulz är enhetschef på Centrummottagningen vid Masthuggstorget. Bara meter utanför den mottagningen erbjöds GP att köpa narkotika. ”Det som sker utanför mottagningarna är en polisiär fråga. Det kan vi inte göra något åt”, säger Linda Schulz, till GP.

Läs hela inlägget »

Dagens Nyheter hade 5 juni en intervju med en ung brittisk forskare, Robin Carhart-Harris, som menar att LSD och andra psykedeliska droger skulle kunna användas som läkemedel mot depressioner. Han var huvudförfattare till en studie som publicerades i en vetenskaplig tidskrift i våras. 

Forskarlaget har avbildat hur hjärnan påverkas under drogpåverkan och ser intressant ökad aktivitet. Och ett försök med psilocybin (som finns i vissa svampar) på personer med depressioner. Försöket är litet, tolv utvalda försökspersoner, resultaten uppges vara ”försiktigt positiva” i DN-artikeln. De flesta uppgavs känna sig bättre efter behandlingen, fem av dem var depressionsfria tre månader senare.

Läs hela inlägget »

Om man engagerar sig i narkotikaproblemet ställs man förr eller senare – oftast förr – inför frågan om drogberoende är en sjukdom eller inte. Det var kring denna fråga som den moderna svenska narkotikadebatten startade på Expressens kultursida 1965. Och denna fråga återkom i diskussionerna i FN-huset i New York under UNGASS-mötet i april. ”Beroende är en sjukdom och det är fel att straffa sjuka människor, därför ska användande och innehav för personligt bruk vara legalt.” Ungefär så lyder argumentationen.
 
Sally Satel heter en amerikansk psykiater specialiserad inom beroendevård. Hon har skrivit flera böcker om politik och psykiatri och deltar återkommande i den amerikanska debatten om narkotikaproblemet. Hon har fördjupat sig i frågan om beroende är en sjukdom, ”a brain disease” som National Institute on Drug Abuse, NIDA, beskriver saken.

Läs hela inlägget »

Eskilstuna-Kuriren, anrik liberal tidning som hedrande nog konfiskerades flera gånger under andra världskriget för antinazistiska texter, skrev 30 maj om den senaste tidens debatt om våld och kriminalitet i det som ibland kallas utanförskapsförorter. En ovanligt bra text som sätter in narkotikaproblemet i den här debatten genom att röra sig på mer än en nivå samtidigt.  Kul, men tyvärr inte så vanligt.
 
E-kuriren konstaterar att brottsligheten i förorterna handlar om pengar (som överallt annars) och att narkotikalangning ger bra cash-flow, särskilt om rättsapparaten är avvaktande och bara ingriper mot de allra grövsta brotten.

Läs hela inlägget »

Årligen genomför den amerikanska myndigheten The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) en undersökning för att ta reda på vilka droger amerikaner, 12 år och äldre, i de olika delstaterna använder/missbrukar. Det handlar om icke-medicinskt missbruk av opioidbaserade läkemedel, marijuana, alkohol och kokain.

Inte så förvånande att marijuana ligger högt i de delstater som legaliserat eller är på gång att göra det. Några delstater som ligger nära Mexiko ligger högt för kokain. Arizona har högsta nivån i landet när det gäller opioid-läkemedel. Wisconsin, Minnesota och North Dakota har hög alkoholkonsumtion, vilket förklaras med att där finns många med Nordeuropeisk bakgrund, där det ju är ”tradition” att dricka sprit och öl.

Läs hela inlägget »

Centerpartiets Ungdomsförbunds ordförande Magnus Ek hade en debattartikel i Göteborgsposten den 20 maj där han argumenterar för legalisering av cannabis. Inget nytt i att CUF står för detta men det känns som om man höjt tonläget några snäpp i sin argumentation. Några dagar senare svarar två företrädare för Socialdemokraterna ungdomsförbund, SSU,  i GP; Philip Botström, förbundsordförande och Disa Chrapkowska, folkhälsopolitisk talesperson. Ett utmärkt bra inlägg i debatten som konstaterar att legalisering inte löser några av de problem som missbruket av cannabis leder till.

Läs hela inlägget »