RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2017 > 02

Land skall med lag byggas. Så står det i de gamla landskapslagarna och det är lika sant idag som då. Polisen i Island lär ha detta som sitt valspråk. Coolt!
 
Inför Socialdemokraternas kongress i april kommer de 350 ombuden att behöva fundera över vad denna gamla sanning betyder i praktiken. Partistyrelsen lägger fram ett förslag till kriminalpolitiskt program som är långt mycket tuffare jämfört med tidigare. Man skriver:
"Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen.”
 
Inrikesminister Anders Ygeman säger till Ekot:
”Socialdemokratin har ju alltid prioriterat det förebyggande arbetet, men nu har vi också en tydlig prioritet på de hårdare insatserna, fler poliser i de utsatta områdena, skärpt lagstiftning, tuffare påföljder.”

Läs hela inlägget »

Nyligen skrev Thomas Thomasson, drogfri narkoman och tidigare lektor i sociologi, i Helsingborgs Dagblad om att vi måste avveckla vår restriktiva narkotikapolitik. Huvudargumentet är de höga dödstalen bland narkomaner som enligt Thomas Thomasson beror på att icke-medicinskt bruk av narkotika är förbjudet.
 
Thomas Thomasson fick ett par dagar senare svar från Nils Littorin, läkare i Skåne och medlem av RNS. Han listar tre myter om narkotikaproblemet som vi måste göra upp med för att få en faktabaserad debatt.

  1. Vi har enbart stränga straff för narkotikabrott. Inte sant.
  2. Syftet med politiken är att i första hand straffa narkomanerna. Inte sant.
  3. De höga dödstalen beror på att vi har visionen ett narkotikafritt samhälle. Inte sant.
Läs hela inlägget »

Nyligen beviljade Läkemedelsverket licens så att två personer ska kunna äta cannabis som läkemedel. Precis som väntat har detta fått stor uppmärksamhet i media. Här redogör vi för hur RNS ser på detta.
 
Är växten cannabis ett läkemedel?
I och med att Läkemedelsverket beviljat licens för dessa två personer så kan man säga att det är det för dem. Annars inte. Inte någonstans i världen har en statlig myndighet som beslutar om att registrera läkemedel godkänt växten cannabis som ett läkemedel. Beslut om att registrera ett läkemedel fattas på vetenskapliga grunder.
 
Varför har man gjort undantag för de här två personerna?
Läkemedelsverket kan ge licens för att använda icke godkända preparat som läkemedel i vissa fall, det förklarar man här. Exakt hur man resonerat om det två personerna redovisas inte. Det är givetvis en fråga om sekretess.

Läs hela inlägget »