RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2018 > 09

Häromdagen, 24 sep 2018, var USA värd för ett möte i FN-byggnaden i New York där man vill få med sig så många medlemsstater i FN som möjligt på ett kraftfullare agerande mot narkotikaproblemet i världen. Enligt uppgift ska 130 av knappt 200 medlemsstater deltagit i mötet. Ambassadör Nikki Haley öppnade mötet och därefter talade Donald Trump. Han läste från ett manus så det var ett någorlunda välformulerat tal.

Läs hela inlägget »

Nu är rösträkningen avslutad för riksdagsvalet. Alla platser är besatta med namngivna personer. Det är redovisat hur många personkryss de olika kandidaterna fått. Vi vet också hur många röster alla småpartier fått. Det finns en del intressant att känna till om allt detta.
 
En av profilerna bakom Piratpartiet, Christian Engström, drev inför riksdagsvalet en kampanj som gick ut på att få väljarna att kryssa kandidater som vill legalisera cannabis. Man rekommenderade 31 namn från olika delar av landet. I stort sett bara kandidater från C och L med några enstaka namn från MP, SD och M.
 
Ingen av de 31 blev inkryssade.

Läs hela inlägget »