RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2020

Johan Ingerö, KD-ledaren Ebba Busch Thors chefsstrateg, säger i en intervju i Dagens Nyheter 29 december att Sverige bör ta steg mot avkriminalisering ”för att får ner dödligheten bland missbrukarna”. Han är inte ensam om att tycka så, men det är något förvånande att denna åsikt kommer från ledningen av ett parti som tidigare inte gjort sig känt för att driva en tillåtande syn på narkotikaanvändning. Frågan är om det är sant och om dödstalen skulle sjunka om det blev tillåtet att använda narkotika. En jämförelse mellan olika länder visar inget samband mellan avkriminalisering och narkotikarelaterade dödlighet. Evidens för att en avkriminalisering minskar dödligheten saknas både när det gäller nivå eller trender. Läs hela artikel här.

Läs hela inlägget »