RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2020 > 02

Att göra avkriminalisering och en lagändring kring narkotika till huvudfråga, och tro att det skulle lösa problemen, skapar falska förhoppningar. Det skriver Staffan Hübinette i en replik.

I debatten förs återkommande fram argumentet att en avkriminalisering av användning och innehav för eget bruk skulle minska både kriminalitet och narkotikadödlighet. Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt anser att en avkriminalisering behövs för att stoppa gängvåldet (SvD 13/11 2019). Björn Fries och Christina Gynnå Oguz anser att dagens narkotikapolitik ”äventyrar mångas liv och leverne varje dag” och förespråkar en avkriminalisering (SvD 23/2 2020).

Läs hela inlägget »

Idag, torsdag, har socialutskottet i riksdagen besluta uppmana regeringen att utvärdera narkotikapolitiken, och kanske även konsumtionsförbudet. En färsk Sifo-enkät visar dock att drygt 86 procent av befolkningen vill ha kvar förbudet.


Det är Riksförbundet narkotikafritt samhälle som gett Sifo i uppdrag att ställa samma fråga som gjordes för fem år sedan: ”All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtionen skall vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?”
 
Då svarade 91 procent av de tillfrågade att de ville konsumtionsförbudet ska vara kvar. Den nya enkäten – som gjordes i början av februari i år och besvarats av 1002 personer via telefon – så har stödet för förbudet sjunkit något, till 86,3 procent.
En liten sänkning, men ett fortsatt starkt stöd för att det ska vara otillåtet att inta illegala droger.
 
Glädjande att stödet för förbudet är fortsatt högt. Det behövs för att samhället ska kunna ingripa tidigt och upptäcka unga som är på glid med droganvändning, säger RNS:s ordförande Jessica Vikberg till Drugnews.

Läs hela artikeln här.

Läs hela inlägget »