RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2020 > 06

RNS medverkar på Socialdepartementens numera digitala möten med att ta fram en ny ANDT-strategi. Hur RNS resonerar med regeringen om en ny förebyggande strategi, kan du läsa här.

Läs hela inlägget »

Den som vill avskaffa förbudet att använda narkotika i Sverige behöver övertyga en majoritet av svenskarna om att detta är en bra idé. Det skriver Lennart Karlsson och Jessica Vikberg i en replik.

Läs hela inlägget »

Under fyra tillfällen har skolorna haft möjlighet att ställa sina frågor till våra experter om droger, utanförskap och om förebyggande arbete i skolorna. Läs frågorna och svaren från chatten här

Läs hela inlägget »