RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2021

Julstängt

RNS kansli har julstängt mellan 23 dec och 09 jan. Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Läs hela inlägget »

”Användningen av cannabis ligger inte bara på en högre nivå i samhällen som legaliserat än samhällen som har ett förbud, öknings­takten är också större. I exempelvis Colorado är cannabis­användningen bland gymnasieelever sex gånger högre än i Sverige. Medan 4 procent av svenska gymnasieelever använt cannabis den senaste månaden är det 24,3 procent i Colorado. Skillnaden är ännu större bland unga vuxna där användningen är tolv gånger högre än i Sverige”.

Läs hela inlägget »

CAN:s drogvaneundersökning bland elever görs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I årets undersökning fortsätter den sedan många år positiva trenden. Alkoholanvändningen minskar i årskurs 9 men har planat ut i gymnasiets år 2. Tobaksrökningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Narkotikaanvändningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det enda som ökar är snusning i gymnasiets år 2.

Läs hela inlägget »

En mycket vanlig orsak till att ett barn mår dåligt beror på att någon förälder har en problematisk relation till droger. Man beräknar med att ungefär vart femte barn har en nära anhörig som har så pass svår beroendeproblematik av alkohol, läkemedel och /eller narkotika att de sökt sjukvård för det. Det är ett kraftigt skäl till att hjälpa fler ur beroende. Lägg där till alla de föräldrar som berörs av att deras barn, kanske vuxna i dag, har kraftiga problem med droger.

Läs hela inlägget »

Stort grattis säger vi till Umeå som har utsetts till Årets förebyggande kommun och till ANDT-samordnaren Dzemal Sabovic, Ale kommun, som blev årets förebyggare. CAN-priset presenterades igår på Förebygg.nu-konferensen.

Läs hela inlägget »

Varje år sker fler än 500 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Varje dödsfall är ett för mycket. Idag deltar vi därför i en digital ljusmanifestation för att minnas narkotikans offer.

Läs hela inlägget »

I flera år har inflyttningskommunen Ale dragits med en stigande brottsstatistik. För ett och ett halvt år sedan påbörjade trygghets- och missbrukssamordnaren Dzemal Sabovic och kommunpolis Jessica Ask en satsning för ökad trygghet inom kommunen. De hade en gravt svår problembild och påbörjade en översyn och la grunden till ett systematiskt arbete.

Läs hela inlägget »

Attityder mot droger har blivit mer tillåtande och i välbärgade centrala delar av Göteborg har fler skolelever prövat narkotika. Nu vill styrande Alliansen att slumpvisa drogtester prövas i stadens skolor och att narkotikahundar används.

Jessica Vikberg, ordförande i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, välkomnar förslaget:

Läs hela inlägget »

Denna vecka firar Narkopodden två år. Samtidigt lägger vi ut vårt 40:e avsnitt som även livesändes under Frihamnsdagarna i Göteborg. De 25 minuter långa avsnitten kommer ut var tredje vecka. Ibland har vi lagt ut något extraavsnitt då något speciellt har hänt som vi vill aktualisera.

Läs hela inlägget »

Det är bra och det är nödvändigt att den sk gängbrottsutredningens betänkande bland annat vill införa skärpningar vid skjutningar på allmän plats, vid narkotikaförsäljning- och köp, vid rekrytering av barn och unga samt att man vill underlätta att fler kan häktas fortare.

Läs hela inlägget »

Dzemal Sabovic, drog- och säkerhetssamordnare i Ale kommun, vitttnar om ett ökat antal rapporter från flera håll i landet gällande missbruk av lustgas (N2O). Här följer kort info om lustgas och lite tips och råd kring vad man bör tänka på som ungdom, förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen.

Läs hela inlägget »

Det är sommarnatt och platsen är ett s.k.  särskilt utsatt område.

Vi beklagar djupt det inträffade.

En familjemedlem är för alltid förlorad och ingen kan vrida klockan tillbaka. En poliskår i sorg får ställa om och utreda en kollegas död.

Läs hela inlägget »

Hög narkotikadödlighet ligger bakom kravet på avkriminalisering. Men dödstalen beror snarare på bristen på adekvata tidiga insatser och svagheter i vården, skriver Staffan Hübinette i SvD som är Årets förebyggare 2017 samt Narkotikafri Skolas rådgivare.

Läs hela inlägget »

Kriminalvården beslutade på tisdagen att myndighetens cirka 170 anstaltsplatser i missbruksprogrammet 12-steg ska omvandlas till så kallade normalplatser.

Läs hela inlägget »

RNS vädjar till justitieministern att stoppa Kriminalvårdens planer på att upphöra med 12-stegsbehandling på anstalter. Många liv har sparats tack vare att den fungerar på lång sikt!

Läs hela inlägget »

Regeringen har presenterat en ny ANDT-strategi för 2021-2025. Strategin har fått ett tillägg med ett S och omfattar nu även spel. Strategin anger regeringens mål, inriktning och ambitioner för ANDTS-politiken de kommande åren. Den är ett riktmärke inte bara för regeringen och olika myndigheter utan även regionalt och för kommunerna där ett arbete nu påbörjas med att formulera regionala och lokala strategier.

Läs hela inlägget »

En utredning ser över möjligheten att skärpa straffen där vuxna utnyttjar barn för narkotikabrott. Enligt Justitieminister Morgan Johansson är förslaget att lagen om människoexploatering ska gälla även narkotikahandel. Ett förslag väntas till sommaren.

Lagen ska kunna användas mot dem som involverar unga i brottslighet, även i sådana fall där de unga agerat mer eller mindre frivilligt.

Enligt utredaren Anders Perklev skulle detta innebära en möjlighet till betydligt högre straffsatser än vad narkotikabrottslagen normalt medger när det gäller organiserad gatuhandel med droger.

Sverige som har ett förbud mot narkotika har samtidigt en svag lagstiftning som skydd för unga som involveras i olaglig narkotikahantering. Att regeringen nu utreder en lagändring och skärpning av påföljden för sådana brott är därför mycket bra.

Läs hela inlägget »

Det finns egentligen bara en sak som kan störa en annars god nattsömn och det är när SVT ordnar debatt om narkotikapolitiken. Så också den här gången efter programmet ”Sverige möts” i onsdags kväll. ”Ett journalistiskt haveri”, skriver Staffan Hübinette, Narkotikafri Skolas rådgivare och narkotikadebattör.

Hur SVT gång på gång låter en så viktig fråga bli misshandlad genom ett hopplöst programformat är svårt att förstå.

Det blir inte bättre av att själva utgångspunkten för programmet baseras på felaktigheter och en programledare som väljer att undvika kritiska kontrollfrågor och istället verkar driva en egen agenda.

Läs hela inlägget »