RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2021 > 04

Kriminalvården beslutade på tisdagen att myndighetens cirka 170 anstaltsplatser i missbruksprogrammet 12-steg ska omvandlas till så kallade normalplatser.

Läs hela inlägget »

RNS vädjar till justitieministern att stoppa Kriminalvårdens planer på att upphöra med 12-stegsbehandling på anstalter. Många liv har sparats tack vare att den fungerar på lång sikt!

Läs hela inlägget »