RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2021 > 08

Det är bra och det är nödvändigt att den sk gängbrottsutredningens betänkande bland annat vill införa skärpningar vid skjutningar på allmän plats, vid narkotikaförsäljning- och köp, vid rekrytering av barn och unga samt att man vill underlätta att fler kan häktas fortare.

Läs hela inlägget »

Dzemal Sabovic, drog- och säkerhetssamordnare i Ale kommun, vitttnar om ett ökat antal rapporter från flera håll i landet gällande missbruk av lustgas (N2O). Här följer kort info om lustgas och lite tips och råd kring vad man bör tänka på som ungdom, förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen.

Läs hela inlägget »