RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2021 > 10

I flera år har inflyttningskommunen Ale dragits med en stigande brottsstatistik. För ett och ett halvt år sedan påbörjade trygghets- och missbrukssamordnaren Dzemal Sabovic och kommunpolis Jessica Ask en satsning för ökad trygghet inom kommunen. De hade en gravt svår problembild och påbörjade en översyn och la grunden till ett systematiskt arbete.

Läs hela inlägget »

Attityder mot droger har blivit mer tillåtande och i välbärgade centrala delar av Göteborg har fler skolelever prövat narkotika. Nu vill styrande Alliansen att slumpvisa drogtester prövas i stadens skolor och att narkotikahundar används.

Jessica Vikberg, ordförande i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, välkomnar förslaget:

Läs hela inlägget »