RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2021 > 12

Julstängt

RNS kansli har julstängt mellan 23 dec och 09 jan. Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Läs hela inlägget »

”Användningen av cannabis ligger inte bara på en högre nivå i samhällen som legaliserat än samhällen som har ett förbud, öknings­takten är också större. I exempelvis Colorado är cannabis­användningen bland gymnasieelever sex gånger högre än i Sverige. Medan 4 procent av svenska gymnasieelever använt cannabis den senaste månaden är det 24,3 procent i Colorado. Skillnaden är ännu större bland unga vuxna där användningen är tolv gånger högre än i Sverige”.

Läs hela inlägget »

CAN:s drogvaneundersökning bland elever görs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I årets undersökning fortsätter den sedan många år positiva trenden. Alkoholanvändningen minskar i årskurs 9 men har planat ut i gymnasiets år 2. Tobaksrökningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Narkotikaanvändningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det enda som ökar är snusning i gymnasiets år 2.

Läs hela inlägget »

En mycket vanlig orsak till att ett barn mår dåligt beror på att någon förälder har en problematisk relation till droger. Man beräknar med att ungefär vart femte barn har en nära anhörig som har så pass svår beroendeproblematik av alkohol, läkemedel och /eller narkotika att de sökt sjukvård för det. Det är ett kraftigt skäl till att hjälpa fler ur beroende. Lägg där till alla de föräldrar som berörs av att deras barn, kanske vuxna i dag, har kraftiga problem med droger.

Läs hela inlägget »