RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2022

Idag har Karolinska Institutet presenterat en ny studie om cannabis.

– ”Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och kan påverka förväntningarna på smärtlindring vid behandling med cannabis. Ju större positiva effekter en behandling antas ha, desto större potentiella nackdelar kan tolereras, säger Filip Gedin, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.”

Läs hela inlägget »

I dag har RNS skickat en uppmaning till berörda departement i regeringen; social-, utbildnings- och justitiedepartementet.

Den handlar om att arbeta förebyggande på skolor, att förebygga liberalisering i och utanför Sverige samt hur kontakten mellan skola och föräldrar kan förbättras, för barnens skull.

Läs hela inlägget »

Idag, 1 november, pågår ljusmanifestationer på flera orter runt om i landet. Tillsammans tänder vi ljus för att minnas de vi förlorat på grund av narkotika, men också för att belysa behovet av bättre vård och stöd från samhället till dem som drabbas. Vi kommer delta på plats på Järntorget i Göteborg mellan kl. 16.30-19 och på Sergels Torg i Stockholm kl. 17-17.45.

Läs hela inlägget »

Okunskapen om drogen är på sina håll fortfarande stor när det gäller bland annat skadeverkningar, medicinsk användning och att en legalisering skulle minska problemen i samhället. Den allt rikare cannabisindustrin driver på sådana myter.

Läs hela inlägget »

Frihamnsdagarna i Göteborg är en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.
 
Ta chansen att bli peppad och ställa frågor direkt till Gentlemen’s Coach som möter Narkopodden i ett samtal om att välja väg, hitta möjligheter och göra sunda val på vägen mot dina drömmars mål. Du kan förvänta dig pepp på allvar samt få med dig berikande budskap och en rejäl dos energi!

Läs hela inlägget »

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Resultaten för 2022 är generellt stabila och förändringarna jämfört med föregående mätning är små men inom några områden märks en del förändringar.

Narkotikaanvändningen har minskat och ligger på en stabil nivå över tid, dock högre än det nationella genomsnittet i CAN:s mätningar.

Läs hela inlägget »

Tillsammans med TULL-KUST bjuder vi in till livepoddning om narkotika, vapen och gränsöverskridande brottslighet.
 
Datum: 5 juli
Tid: 11:40 – 12:15
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19, Visby
Medverkande: Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, Jessica Vikberg, förbundsordförande RNS, Johan Forssell, Rättspolitiskt talesperson (M) och Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Justitieutskottet (S).

Läs hela inlägget »

Under RNS kongress, som hölls den 9/4, antogs ett uttalande om att uppmana regeringen att stärka kontrollen av narkotikaklassade läkemedel.
 
RNS uppmanar regeringen att skyndsamt initiera en bättre kontroll över förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel, både när det gäller smärtstillande läkemedel och läkemedel som används inom LARO-behandling och påskynda de möjligheter som finns att skona liv. 

Läs hela inlägget »

I den nya ANDTS-strategin har S som i Spel tillkommit. Det blir brett. Blir det spretigt? Flera delar hänger ihop men det tenderar att bli spretigt när man i samma strategi ska lösa frågan om legala beroendeframkallande substanser och spel med illegala rusgivande beroendeframkallande preparat.

Med fokus på narkotikadelen så ligger grunden fast nämligen att bekämpningen av narkotika ska förbli grundad på FN:s narkotikakonventioner och ha Barnkonventionen som ryggrad.

Läs hela inlägget »

Att cannabis är den allra vanligaste illegala drogen i Sverige och i Stockholm, där den mest nyttjas av tonåringar och unga vuxna är kanske inte det som förvånar mest i den nya studie där Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm har detaljstuderat cannabishandeln i Stockholms län. Studien har kartlagt var, när och hur köpen sker samt vilka som köper och säljer.

Läs hela inlägget »

”En mamma sa till mig att den ständiga osäkerheten är mer tärande än sorgen efteråt. Att hoppas och bli besviken att tro att det är bra och så plötsligt smäller det till. Att alltid ha andan i halsen gör att hjärtat är på bristningsgränsen, tills allt går sönder.

En annan mamma tog sin missbrukande son in i bilen, satte på barnlåset och körde från Stockholm till ett familjehem i Norrland. För att komma bort ifrån ecstasyn och amfetaminet och kompisarna på torget i förorten.

Läs hela inlägget »

Erfarenheter från andra länder visar att sk familjeklassning eller liknande vetenskapligt baserat proaktivt klassningssystem av nya droger, kan hindra öppen näthandel med nya drogsubstanser och underlätta för rättsapparaten. Enligt Anders Helander, beroendeforskare på Karolinska Institutet, kommer i snitt en ny nätdrog ut på marknaden varje vecka.  Det är dags att verklighetsanpassa det svenska klassningssystemet, eftersom bristerna med och konsekvenserna av dagens system är tydliga menar han.

Läs hela inlägget »

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.
 
För Bert-Inge Karlsson som varit kurator på Klippans gymnasieskola och den som tog initiativet till att införa drogtester och utvecklat den modell som nu blivit standard i många skolor är resultatet glädjande men inte överraskande.

Läs hela inlägget »

Narkopodden fyllde 2 år och hade sin första live-sändning på Frihamnsdagarna. Stort tack till alla lyssnare och gäster för ett givande år. Nästa avsnitt släpps 21 januari. 

Läs hela inlägget »