RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2022 > 01

Erfarenheter från andra länder visar att sk familjeklassning eller liknande vetenskapligt baserat proaktivt klassningssystem av nya droger, kan hindra öppen näthandel med nya drogsubstanser och underlätta för rättsapparaten. Enligt Anders Helander, beroendeforskare på Karolinska Institutet, kommer i snitt en ny nätdrog ut på marknaden varje vecka.  Det är dags att verklighetsanpassa det svenska klassningssystemet, eftersom bristerna med och konsekvenserna av dagens system är tydliga menar han.

Läs hela inlägget »

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.
 
För Bert-Inge Karlsson som varit kurator på Klippans gymnasieskola och den som tog initiativet till att införa drogtester och utvecklat den modell som nu blivit standard i många skolor är resultatet glädjande men inte överraskande.

Läs hela inlägget »

Narkopodden fyllde 2 år och hade sin första live-sändning på Frihamnsdagarna. Stort tack till alla lyssnare och gäster för ett givande år. Nästa avsnitt släpps 21 januari. 

Läs hela inlägget »