RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2022 > 09

Okunskapen om drogen är på sina håll fortfarande stor när det gäller bland annat skadeverkningar, medicinsk användning och att en legalisering skulle minska problemen i samhället. Den allt rikare cannabisindustrin driver på sådana myter.

Läs hela inlägget »