RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2022 > 11

Idag har Karolinska Institutet presenterat en ny studie om cannabis.

– ”Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och kan påverka förväntningarna på smärtlindring vid behandling med cannabis. Ju större positiva effekter en behandling antas ha, desto större potentiella nackdelar kan tolereras, säger Filip Gedin, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.”

Läs hela inlägget »

I dag har RNS skickat en uppmaning till berörda departement i regeringen; social-, utbildnings- och justitiedepartementet.

Den handlar om att arbeta förebyggande på skolor, att förebygga liberalisering i och utanför Sverige samt hur kontakten mellan skola och föräldrar kan förbättras, för barnens skull.

Läs hela inlägget »

Idag, 1 november, pågår ljusmanifestationer på flera orter runt om i landet. Tillsammans tänder vi ljus för att minnas de vi förlorat på grund av narkotika, men också för att belysa behovet av bättre vård och stöd från samhället till dem som drabbas. Vi kommer delta på plats på Järntorget i Göteborg mellan kl. 16.30-19 och på Sergels Torg i Stockholm kl. 17-17.45.

Läs hela inlägget »