RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2023

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd arrangerar S.L.A.N, där RNS är medarrangör, en konferens som belyser narkotikafrågan utifrån ett världsomspännande perspektiv. Skillnaden mellan olika länders inriktning vad gäller narkotikan kommer att synliggöras. Det handlar om framtidens narkotikapolitik ”Drug Policy for the Future”.

Läs hela inlägget »

”Politiker i Sverige och inom EU behöver gå samman och markera kraftigt mot dem som riskerar att luckra upp FN:s narkotikakonventioner”.

Läs hela inlägget »

I en unik rapport kartlägger Narkotikapolitiskt Center, en framväxande europeisk cannabisindustri och visar vilka metoder industrin använder för att påverka opinion och regelverk i en riktning som kan ge cannabisföretagen maximal avkastning.

Läs hela inlägget »