Integritets­policy

Bakgrund

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi att det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.
GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på oss och sätter fokus på de rättigheter du har.

Syftet

Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vad är en personuppgift?

Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Hur vi samlar vi in och behandlar personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen, exempelvis:

  • anlitar en av våra medarbetare
  • anmäler dig till våra kurser, seminarier eller möten
  • anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • svarar på enkäter och undersökningar
  • kontaktar oss
  • förekommer i offentliga register
  • när du väljer att köpa ett gåvobevis eller minnesgåva
  • när du blir medlem

Företagsgivare

När du i egenskap av representant för ett företag köper varor eller tjänster av oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka relevant information till företaget avseende ert engagemang.

Har du frågor kring eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta RNS kansli via e-post på info@rns.se eller via telefon på 08-643 04 67.