Kontakt

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Gyllenstiernsgatan 7 nb

Faktureringsadress:
Box 10136, 100 55 Stockholm

Org. nr.: 802006-8881

tel: 08-643 04 67
e-post: info@rns.se
Twitter: @narkotikafritt
Facebook: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS  
Instagram: @narkotikafriskola
Instagram: @drogkurage

Privat stöd / Medlem
BG: 5811-1832
PG: 409610-3
Swish: 123 617 80 40

Företagssponsring
BG: 660-2924

Skicka meddelande

Kansli

Jessica Vikberg
Ordförande

Hon har lång erfarenhet inom Tullverket av att arbeta mot droger och hon har också under många år varit aktiv inom RNS och SNPF.

e-post: 
jessica@rns.se

Per Johansson
Generalsekreterare

Honom kontaktar du om du vill genomföra en intervju, diskutera narkotikapolitik eller har frågor kring Narkotikafrågan. 

e-post: per@rns.se 
tel: 070-8301789

Pernilla Borg
Organisations-sekreterare

Henne kontaktar du om du vill beställa material, har fakturafrågor eller frågor kring medlemskap och sponsring. 

e-post: pernilla.borg@rns.se
tel: 08-643 04 67

Anna Öqvist
Kommunikatör

Henne kontaktar du om du har frågor kring Narkotikafri Skola eller projektets aktiviteter, samt frågor om hemsidor eller nyhetsbrev.

e-post: anna@rns.se
tel: 073-3726987