Kontakt

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Gyllenstiernsgatan 7 nb

Faktureringsadress:
Box 10136, 100 55 Stockholm

Org. nr.: 802006-8881

tel: 08-643 04 67
e-post: info@rns.se
Twitter: @narkotikafritt
Facebook: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS  
Instagram: @narkotikafriskola
Instagram: @drogkurage

Privat stöd / Medlem
BG: 5811-1832
PG: 409610-3
Swish: 123 617 80 40

Företagssponsring
BG: 660-2924

Skicka meddelande

Kansli

Jessica Vikberg
Ordförande

Kontakta Jessica om du är från media och /eller vill göra intervju eller liknande. 
Jessica har lång erfarenhet av narkotikabekämpning genom Tullverket samt genom  engagemang inom RNS. Hon har även varit engagerad i SNPF (Svenska Narkotikapolisföreningen) under 10 års tid. 

e-post: 
jessica@rns.se
tel: 0702-09 87 88

Pernilla Borg
Organisations-sekreterare

Kontakta Pernilla om du vill beställa material, har fakturafrågor eller frågor kring medlemskap och sponsring. 

e-post: pernilla.borg@rns.se
tel: 08-643 04 67

Per Johansson
Generalsekreterare

Kontakta Per om du vill genomföra en intervju, diskutera narkotikapolitik eller har frågor kring tidningen Narkotikafrågan. 

e-post: per@rns.se 
tel: 0708-301789