Narkotikafrågan

- Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan utkommer med 4 nummer per år. Tidningen skickas ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar. Men även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt medlemmar och engagerade privatpersoner.

Läs senaste numret här!

loading...

Vill hänga med i debatten och bli uppdaterad om vad som händer inom organisationen? Välkommen att prenumerera på Narkotikafrågan

Läs mer >>

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Läs mer >>

Är du frilansjournalist och har en artikelidé du tror skulle passa tidningen? Eller har du frågor och synpunkter? Kontakta oss!

Läs mer >>

Från Narkotikafrågan #4/2020 av Maria Söderberg

Umeå växer. Sveriges nordliga metropol är Norrlands största stad och nu laddar samhällsplanerarna för de kommande årens utveckling. Om det finns ett hinder kan det sammanfattas i ett ord – narkotika. 

Umeå kommun har sina lokaler i byggnader som en gång var ett kavalleriregemente. Med den allmänna värnplikten som trädde i kraft 1901 fylldes förr rum, korridorer och gård med flera hundra unga män. Idag, en fredag 119 år senare, piskar höstvinden i björkarnas stad. En grupp klimataktivister står nära huvudentrén. Banderollerna ropar om krav på mod och förnuft i klimatkampen. Men även om strävan att bli en klimatneutral kommun är ett av huvudnumren för de framträdande politikerna i staden finns det en annan fråga som tränger sig på. Det står svart på vitt i den projektplan som kommunen tagit fram: ”… narkotikan står för det främsta utvecklingshindret”.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2020 av Staffan Hübinette

Legaliseringen av cannabis i Kanada, Uruguay och flera delstater i USA har lett till ökad användning av cannabis från en redan tidigare hög nivå. Med legaliseringen och normaliseringen av cannabis i vardagen ökar exponeringen av cannabis för barn. 

Andelen kvinnor i USA som använder cannabis före och under graviditeten liksom under amningsperioden har ökat. I Colorado ligger nivån på användningen högre än för genomsnittet i USA och efter legaliseringen har användningen bland gravida och ammande kvinnor ökat.  

Forskning visar att föräldrars attityder och vanor har betydelse för barnens attityder och vanor. Att föräldrar använder cannabis innebär därför en ökad risk för att barn sedan själva prövar cannabis. 

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #4/2020 av Rita Rådebratt

Sedan länge har studier visat att barn till föräldrar med drogmissbruk löper betydligt högre risk att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa. Det har dock varit svårare med studier som kopplar ihop konsekvenserna till samhälleliga kostnader. Därför blir ”Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader”, gjord av Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga på uppdrag av Socialstyrelsen, en viktig rapport.

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2020 av Sven Alhbin

Polisreformens införande 2015 innebar bland annat ett krav på samverkan med Sveriges kommuner och att kommun och polis skulle upprätta så kallade medborgarlöften, som tas fram i en medborgardialog. Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell som förstärker och utvecklar samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medarbetarna och medborgarna ska kunna påverka verksamheten i större omfattning än tidigare. 

Läs hela inlägget »

Från Narkotikafrågan #3/2020 av Sven Liljesson, Drugnews

Länge ökade narkotikarelaterad dödlighet oroande i Sverige, men nu syns ett litet trendbrott nedåt – särskilt bland unga. Dödsfallen bland 15–29-åringar av droger har minskat med nära 25 procent från toppåret 2014 till ifjol, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

Statistiken för alla dödsfall 2019 kom i somras och narkotikaforskaren Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet, har för Drugnews och även tidningen Syre, hämtat fram drogrelaterade dödsdata ur statistikbasen. Statistiken omfattar dödliga överdoser, oklara förgiftningar och självmord genom förgiftning. 

– Den visar sig att dödligheten i narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat något i riket, från 962 dödsfall toppåret 2017 till 894 fall ifjol. I den yngsta åldersgruppen, 15-29 år, så är nedgången större med nära 25 procent från 219 dödsfall toppåret 2014 till 167 fall år 2019, säger Björn Johnson till Drugnews. 

Läs hela inlägget »

Senaste

Översikt:

Vill du också ha ett narkotikafritt samhälle?
STÖD OSS!
Vi behöver din hjälp.