Om oss

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits sedan 1969. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår, därför lägger vi stort fokus på vårt projekt Narkotikafri Skola som har till syfte att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Vi tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och unga har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

Svenska folket vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Det visar återkommande opinionsmätningar genom åren och inte minst de medborgarlöften som skrivs mellan kommunerna och polisen. Insatser mot narkotika hamnar högt på medborgarnas lista. Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg och en alltmer tillåtande syn på cannabis bland ungdomar gör att människor känner en oro. En nedrustning av narkotikapolitiken pågår. Vi står inför ett läge där problemet håller på att omdefinieras – individualiseras och medikaliseras.

Resurserna, kunskapen och systemen finns. Problemet är bristen på politiskt ledarskap, samordning av resurser och fokus på prevention i syfte att begränsa användningen och spridningen av narkotika.

In English

I vårt narkotikapolitiska program presenterar vi förslag till förbättringar >>

50 år i kampen >>