Om oss

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som funnits sedan 1969. Vi driver på utvecklingen av en restriktiv och human narkotikapolitik, med målet att samhället ska bli fritt från illegala droger.

Vi vill främja fokus på prevention i syfte att begränsa användningen och spridningen av narkotika. Vi vill bidra till att det tillsätts resurser och vi tror på samverkan och politisk samordning så att resurser, kunskap och system främjar narkotikafrågan som den borde.

Vår värdegrund och medarbetarfilosofi lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra samt hur vi förhåller oss till omvärlden:

  • Vi har kunskap om och arbetar enligt RNS stadgar, strategier och prioriteringar.
  • Vi genomför vårt arbete enligt målen och använder våra resurser effektivt.
  • Vi är lätta att nå och kommunicera med för externa kontakter.
  • Vi bemöter varandra och andra med respekt.
  • Var och en påverkar till ett uppmuntrande arbetsklimat och konstruktiv dialog för en kreativ utveckling i organisationen.

Läs mer om vår historia

Nils Bejerot (1921–1988) grundade RNS 1969. Han var mycket aktiv i narkotikadebatten från mitten av 60-talet och förmodligen den enskilda person som påverkat narkotikapolitiken allra mest i Sverige.