Av kongressen 2020 vald

Förbundsstyrelse:

Ordförande
Jessica Vikberg, tulltjänsteman, Göteborg

Vice ordförande
Erik Wikström, kriminalvårdare/socionom, Göteborg

Ledamöter
Erik Leijonmarck, Uppsala
Henrik Svensson, polis, Halmstad
Joakim Barre, juridikstudent, Göteborg
Pontus Georgsson, ordf. Pappersindustriarbetarförbundet, Norrköping
Rita Rådebratt, behandlare, Göteborg

Suppleanter
Andreas Wikblad Bohm, teologistudent, Borlänge 
Ann Carrin, konsult/kommunikation, Göteborg 
Enver Göker, socionom/socialpedagog, Stockholm 
Maria Nilsson, förlagsredaktör, Stockholm 
Ulla Guldbrand Niskanen, utbildad lärare, nu IT-handläggare, Stockholm 

Valberedning
Linda Nilsson, drogförebyggare, Göteborg 
Staffan Hübinette, lärare/författare, Gustavsberg 

Auktoriserad revisor
Isabella Rümmer, Bringer Revision

Revisor
Per-Inge Karlsson, Stockholm

Revisorsuppleant
Ulric Hermansson, med.dr, Sollentuna