Av kongressen 2022 vald

Förbundsstyrelse:

Ordförande
Jessica Vikberg, Tulltjänsteman, Göteborg

Vice ordförande
Erik Wikström, Kriminalvårdare/socionom, Göteborg

Ledamöter
Erik Leijonmarck, Författare/föreläsare, Uppsala
Henrik Svensson, Polis, Halmstad
Johan Nilsson, Underhållstekniker, Göteborg
Pontus Georgsson, ordf. Pappersindustriarbetarförbundet, Norrköping
Thereze Almström, Utställningsproducent/Journalist, Göteborg

Suppleanter
Ann Carrin, Konsult/kommunikation, Göteborg
Charlotte Linder, Socionom, Vännäs 
Maria Nilsson, Förlagsredaktör, Stockholm 
Olivia Bernmalm, Studerande, Stockholm
Ulla Guldbrand Niskanen, IT, systemdrift, Stockholm 

Valberedning
Rita Rådebratt, Behandlare, Göteborg 
Staffan Hübinette, Lärare/författare, Gustavsberg 

Auktoriserad revisor
Isabella Rümmer, Revisionshuset Uppsala

Revisor
Per-Inge Karlsson, Stockholm

Revisorsuppleant
Ulric Hermansson, med.dr, Sollentuna