Lokalföreningar

Stor-Stockholm

RNS lokalförening i Stor-Stockholm har 359 medlemmar och 89 prenumeranter. Ordförande är Ann-Marie Strömberg och hon beskriver föreningen och dess RNS-kamrater som en "liten men naggande god skara av kunniga, kompetenta, engagerade och också väldigt trevliga människor som gör mycket med små resurser".

RNS-Storstockholms verksamhet

 • I samarbete med närstående organisationer arrangera seminarier i för vår organisation aktuella ämnen
 • Delta i seminarier, utbildningar, föreläsningar och debatter i för vår organisation aktuella ämnen arrangerade av andra organisationer
 • Följa den narkotikapolitiska debatten i massmedia, fackpress och sociala media
 • Uppvaktning av politiker i kommuner, landsting och riksdag
 • Delta i den årliga ljusmanifestationen till minne av de som dött till följd av narkotikamissbruk

Göteborg

RNS arbetsgrupp i Göteborg ska bidra med folkbildande och lobbyarbete i Göteborgsområdet. I gruppen ingår personer med olika erfarenheter av narkotikaproblematik. Kontaktperson är Josefine Ekman som du når via info@rns.se

RNS Göteborg har som främsta syften att:

 • Främja samarbeten mellan organisationer och övriga aktörer som verkar för en restriktiv narkotikapolitik i regionen
 • Skapa arenor för debatt och utbildning
 • Folkbilda människor i narkotikafrågor
 • Organisera och erbjuda regelbundna möten för medlemmar och intresserade
 • Deltaga och anordna föreläsningar och seminarier
 • Följa och delta i den lokala narkotikadebatten
 • Skapa engagemang och delaktighet på alla nivåer i regionen
 • Verka för att narkotikafrågan hålls aktuell och levande

RNS arbetsgrupp i Göteborg har som ambition att på sikt bli en viktig aktör i Göteborgsområdet. För att detta ska bli verklighet behöver vi bli fler. Därför, tveka inte, om du är intresserad att engagera dig. Ta kontakt via mejl på info@rns.se eller 08-6430467.

Borlänge

RNS lokalförening i Borlänge är en liten förening. Ordförande Annika är fackligt aktiv och Fia (Socionom/Kurator) är politiskt aktiv. De är båda socialarbetare, med stort engagemang i sitt arbete. Ta kontakt med dem via mail till Fia: fia.wikstrom@telia.com
 

Söderhamn

Ordförande i RNS lokalförening i Söderhamn är Per-Olov Nordin.