Av kongressen 2024 vald

Förbunds­styrelse

Ordförande
Jessica Vikberg, Tulltjänsteman, Göteborg

Vice ordförande
Pontus Georgsson, ordf. Pappersindustriarbetarförbundet, Norrköping

Ledamöter
Erik Leijonmarck, Författare/föreläsare, Uppsala
Erik Wikström, Kriminalvårdare, Göteborg
Oscar Lindvall, Tulltjänsteman, Malmö
Mats Sällström, Göteborg

Suppleanter
Ann Carrin, Konsult/kommunikation, Göteborg
Charlotte Linder, Socionom, Vännäs
Maria Nilsson, Förlagsredaktör, Stockholm
Johan Nilsson, Underhållstekniker, Göteborg

Valberedning
Tove Karlsson, , Göteborg
Henrik Svensson, Falkenberg

Auktoriserad revisor
Isabella Rümmer, Revisionshuset Uppsala

Revisor
Per-Inge Karlsson, Stockholm