Historia

RNS grundare, Nils Bejerot, var en flitig föredragshållare och samlade tiotusentals deltagare över hela Sverige. I slutet på 70-talet följde några spännande år med en mycket intensiv narkotikapolitisk kamp på allmänna platser och i media. Föreningen utvecklades, lokalgrupper startades och det blev en folkligt förankrad kamp mot den rådande narkotikapolitiken. Så småningom kom alla de stora riksdagspartierna att bli representerade i RNS styrelse.

preview

Vill du läsa mer om Nils Bejerot eller ta del av hans böcker och debattartiklar besök bejerot.se

Milstolpar i RNS historia

2022

Fjärde upplagan av ”8-myter om cannabis” lanserades.

2022

Almedalen: Livesändning med justitieutskottet S och M samt förbundet TULL-KUST

2022

Frihamnsdagarna: Narkopodden sände riktat till ungdomar tillsammans med Gentlemen´s Coach.

2021

Frihamnsdagarna: RNS var med från början när Frihamnsdagarna, även kallade Demokratidagarna i Göteborg startade. Narkopodden sände live med inrikesminister Mikael Damberg och polischef Erik Nord.

2021

Tredje upplagan av Boken Vägar till en narkotikafri skola kom ut. För att göra boken mer lättillgänglig introducerade vi de olika delarna i boken i en serie videos.

2019

Podcasten Narkopodden lanserades.

2018

Instagram-kontot och hashtaggen #drogkurage skapades för att ge plats åt och lyfta fram goda krafter och exempel som främjar ett liv och samhälle fritt från droger.

2018

Faktahäftet 8 myter om cannabis och boken Big Marijuana ges ut i reviderade upplagor.

2018

Almedalsveckan: RNS deltog med KRIS och ECAD för femte året i rad. Företrädare från alla riksdagens partier intervjuades inför riksdagsvalet.

2017

Narkotikafri Skola genomförde, med hjälp av Norstat, en undersökning till landets gymnasieskolor där 57% svarade att de känner till Narkotikafri Skola.

2017

Fri Förlag publicerar Pelle Olssons nya bok Cannabis som medicin.

2017

Narkotikafri Skolas rådgivare Staffan Hübinette utses till Årets förebyggare på konferensen Förebygg.nu.

2016

Boken Vägar till en narkotikafri skola av Staffan Hübinette ges ut och den används mycket i det förebyggande arbetet på skolor.

2016

RNS generalsekreterare deltar på UNGASS, ett FN-möte om narkotika i New York samt åkte med en delegation till Hong Kong för att berätta om svensk narkotikapolitik.

2016

RNS ger ut ett nytt narkotikapolitiskt program i 10 punkter.

2015

RNS driver debatten om de höga dödstalen kopplade till opioid-läkemedel.

2015

Fri Förlag publicerar Pelle Olssons nya bok Big Marijuana.

2015

RNS projekt Narkotikafri Skola tar fram en informationsfilm som visar vilka svårigheter skolan kan stå inför när det kommer till bristande rutiner i preventionsarbetet.

2014

Utbildar fem konsulter för att täcka upp behovet av rådgivning och konsultationer kring preventionsarbete i gymnasieskolan.

2014

Faktahäftet 8 myter om cannabis ges ut i reviderad upplaga.

2013

RNS driver kampanjen Cannabisfritt-Nollvision i skolan och arrangerar konstnadsfria seminarier för Sveriges gymnasieskolor om cannabis, prevention och certifiering för en drogfri skola.

2012

RNS producerar faktahäftet 8 myter om cannabis tillsammans med författaren Pelle Olsson. Häftet delas ut gratis till alla Sveriges gymnasieskolor.

2012

Fri Förlag publicerar Narkotikafri skola 3.0 av Staffan Hübinette, den tredje boken om drogpolicy för skolan.

2011

RNS genomför, med hjälp av Norstat, en undersökning om bland annat ungdomars attityder och kunskap kring prevention och legalisering.

2011

RNS generalsekreterare deltar på Commission on Narcotic Drugs, CND, i Wien där vi även arrangerade ett sidoevent, med hjälp av WFAD, om barns rätt att bli skyddade från narkotika enligt Barnkonventionens artikel 33.

2010

Fri Förlag publicerar Pelle Olssons nya bok Marijuana och frihet - fakta och reportage.

2010

JO slår fast att slumpvisa frivilliga drogtester på det sätt de används på Brinellgymnasiet i Nässjö är tillåtna.

2009

RNS börjar studera s.k. nätdroger, vilket senare leder fram till projektet Droger i gråzonen.

2009

RNS är en av fyra grundare till World Federation Against Drugs, ett globalt nätverk av antidrogorganisationer.

2008

RNS startar projektet Narkotikafri Skola och boken Narkotika fri Skola 2.0 författad av Staffan Hübinette och Gazal Casselborg (fd Amini) ges ut och skickas till alla gymnasieskolor. Allt fler skolor börjar arbeta efter den modell boken bygger på.

2008

RNS genomför tillsammans med tiotalet andra antidrog-organisationer det första World Forum Against Drugs. Forumet hålls sedan dess vartannat år.

2007

Fri Förlag publicerar boken Opium, heroin, subutex – ett globalt reportage av Pelle Olsson.

2006

Droglådan kommer ut i ny omarbetad upplaga.

2006

Alternativkommissionens betänkande överlämnas till socialministern Lars Engqvist med 37 förslag till ny narkotikapolitik.

2003

Fri Förlag publicerar boken Narkotikafri skola av Staffan Hübinette. Detta är den första boken om drogpolicy för skolan.

2000

Regeringen narkotikaklassar alla narkotikahaltiga svampar efter påtryckningar från RNS och försäljningen via internet upphör i Sverige.

1999

RNS är med och startar nyhetssajten Drugnews.nu som granskar och presenterar nyheter om tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

1999

Boken Skolan mot narkotika av Staffan Hübinette ges ut, det är det första materialet om drogpolicy.

1998

RNS inleder samarbete med städer och organisationer i västra Ryssland om narkotikaprevention. Senare utökas samarbetet till att innefatta Belarus, Moldavien och Armenien.

1997

RNS startar frågespalt på internet för ungdomar och senare även för vuxna.

1993

Lagen skärps och polisen får rätt att använda urin- eller blodprov för att bevisa konsumtionsbrott.

1988

Beslutar riksdagen om konsumtionsförbud, ”olovligt bruk av narkotika” i lagtexten.

1985

RNS genomför Narkotikamarschen från Mora till Stockholm med krav på konsumtionsförbud.

1984

RNS startar en namninsamling för att förbjuda konsumtion av narkotika, 450 000 namn samlas in under hösten.

1981

RNS presenterar Alternativutredningen, ett färdigt lagförslag som alternativ till Socialtjänstlagen, vilken dock trädde i kraft 1982.

1980

RNS påverkar Riksåklagaren att förhindra Sveriges åklagare att lämna åtalseftergift för innehav av mindre mängder narkotika.

1978

Organisationstidningen Narkotikafrågan börjar ges ut regelbundet.

1969

RNS grundas av läkaren Nils Bejerot.