Lokalföreningar

Stor-Stockholm

RNS lokalförening i Stor-Stockholm har 359 medlemmar och 89 prenumeranter. Ordförande är Ann-Marie Strömberg och hon beskriver föreningen och dess RNS-kamrater som en "liten men naggande god skara av kunniga, kompetenta, engagerade och också väldigt trevliga människor som gör mycket med små resurser".

RNS-Storstockholms verksamhet

 • I samarbete med närstående organisationer arrangera seminarier i för vår organisation aktuella ämnen
 • Delta i seminarier, utbildningar, föreläsningar och debatter i för vår organisation aktuella ämnen arrangerade av andra organisationer
 • Följa den narkotikapolitiska debatten i massmedia, fackpress och sociala media
 • Uppvaktning av politiker i kommuner, landsting och riksdag
 • Delta i den årliga ljusmanifestationen till minne av de som dött till följd av narkotikamissbruk

Västra Götaland

RNS Västra Götaland har sitt säte i Göteborg och ska bidra med folkbildande och lobbyarbeten i hela regionen. Föreningen bildades i september 2017 med följande styrelse: Dario Espiga ordf (fd kommunalråd (S), Jessica Wiberg (Tullverket), Johan Fält (ordf Gbg Hälso- och sjukvårdsnämnd (M), Sven Ahlbin (fd Polischef), Martin Johansson (ordf KRIS Gbg), Mats Barre (Skolkurator).
Du kan läsa en liten intervju med ordförande Dario Espiga här

RNS Västra Götaland har som främsta syften att:

 • Främja samarbeten mellan organisationer och övriga aktörer som verkar för en restriktiv narkotikapolitik i regionen
 • Skapa arenor för debatt och utbildning
 • Folkbilda människor i narkotikafrågor
 • Organisera och erbjuda regelbundna möten för medlemmar och intresserade
 • Deltaga och anordna föreläsningar och seminarier
 • Följa och delta i den lokala narkotikadebatten
 • Skapa engagemang och delaktighet på alla nivåer i regionen
 • Verka för att narkotikafrågan hålls aktuell och levande

RNS Västra Götaland har som ambition att på sikt bli en viktig aktör i regionen. För att detta ska bli verklighet behöver vi bli fler. Därför, tveka inte, bor du i regionen och vill göra skillnad? Ta kontakt med oss via mail dario@rns.se eller mats@rns.se
 

Borlänge

RNS lokalförening i Borlänge är en liten förening. Ordförande Annika är fackligt aktiv och Fia (Socionom/Kurator) är politiskt aktiv. De är båda socialarbetare, med stort engagemang i sitt arbete. Ta kontakt med dem via mail till Fia: fia.wikstrom@telia.com
 

Härnösand

RNS Härnösand beskriver sig själva som en arbetsgrupp som satsar mycket på utåtriktad verksamhet. RNS Härnösand har för närvarande fem aktiva medlemmar som träffas varannan vecka och diskuterar drogfrågor och annan verksamhet. De genomför två fasta aktiviteter varje år. På våren har de ett torgmöte. Där försöker de väcka opinion genom tal, musik och bokbord. På hösten är det Ljusmanifestationen som gäller med tal, musik och facklor. För övrigt följer RNS Härnösand vad som händer lokalt och skriver insändare i lokalpressen.  RNS Härnösand ser kort sagt som sin uppgift att vara en "blåslampa" i häcken på våra makthavare.
 

Söderhamn

Ordförande i RNS lokalförening i Söderhamn är Per-Olov Nordin.