Nils Bejerot

Nils Bejerot (1921–1988) grundade RNS 1969. Han var mycket aktiv i narkotikadebatten från mitten av 60-talet fram till sin död och förmodligen den enskilda person som påverkat narkotikapolitiken allra mest i Sverige.

Bejerot utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet. Han tog sin examen 1957 och vidareutbildade sig inom psykiatri 1957–62. Han arbetade som socialläkare i Stockholm och arbetade som psykiatrisk konsult vid polisen i Stockholm. Han disputerade 1974, blev docent 1975 och fick professors namn 1979. När Svenska Carnegie Institutet grundades 1982 utsågs han till chef för den vetenskapliga verksamheten.
 
Bejerot var en mycket flitig föredragshållare. Hans tvådagarskurser hölls över hela Sverige och samlade tiotusentals deltagare. Han utbildade blivande läkare vid Karolinska Institutet och blivande poliser vid Polishögskolan. Genom åren publicerade han både läroböcker och debattböcker om narkotika och i andra ämnen. Han skrev hundratals debattartiklar.
 
Nils Bejerot var gift med Carol Maurice Bejerot. Tillsammans fick de fyra barn.

Vill du läsa mer om Nils Bejerot eller ta del av hans böcker och debattartiklar besök bejerot.se

21 september 2021

I samband med Nils Bejerots 100 årsdag höll RNS tillsammans med SCI ett digitalt seminarium. Temat för dagen var; Har hans gärning betydelse idag för hur vi ska agera mot narkotikaproblemet

Läs hela artikeln på Drugnews

Bodde du hos Bejerot? Lyssna på avsnitt 45

Läs hela artikeln på Accent

Läs hela artikeln på Drugnews

Läs artikeln från Bulletin här