Tycker du också att det är viktigt att vi bevarar den restriktiva narkotikapolitik som RNS har kämpat för i mer än 50 år?
Är du också en av dem som tycker att det är en rättighet att barn, ungdomar och skolpersonal får vistas i
en säker, trygg och narkotikafri skolmiljö?Stöd Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle!
Swisha valfritt belopp till 123 617 80 40

 

Bli medlem

Genom att bli medlem i RNS tar du ställning mot narkotika och möjliggör RNS dagliga arbete. 
Ditt stöd är en förutsättning för att vi ska kunna bilda opinion. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

Läs mer >>
 

Ge en minnesgåva

Här kan du ge en minnesgåva med anledning av en persons bortgång. Ditt bidrag hedrar minnet av den avlidne samtidigt som det möjliggör arbetet för ett narkotikafritt samhälle.              

Läs mer >>
 

Ge en gåva

Du kan stödja vårt arbete 
genom att skänka ett valfritt belopp, via bankgiro eller Swish.Alla gåvor tas emot tacksamt och möjliggör vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle och en narkotikafri skola.

Läs mer >>
 

Bli företagsvän

Företag kan här förena affärsnytta med samhälls-engagemang. Som företagsvän kan ni göra stor skillnad i vår gemensamma kamp mot narkotika samtidigt som ni ökar värdet på ert varumärke. 

Läs mer >>
 

Fonder och stiftelser: 

C. F. Lundströms stiftelse
Förbundet Mot droger
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
Svenska Carnegie Institutet
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och SFBS-samfond för diverse donationer
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Åke Wibergs Stiftelse

Myndigheter:

Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen