Stöd vårt viktiga arbete
Swisha 50 kr
till 123 617 80 40


Tycker du också att det är viktigt att vi bevarar den restriktiva narkotikapolitik som RNS har kämpat för i 50 år?
Är du också en av dem som tycker att det är en rättighet att barn, ungdomar och skolpersonal får vistas i
en säker, trygg och narkotikafri skolmiljö?


Stöd Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle!

Bli medlem

Genom att bli medlem i RNS tar du ställning mot narkotika och möjliggör RNS dagliga arbete. 
Ditt stöd är en förutsättning för att vi ska kunna bilda opinion. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

Läs mer >>
 

Ge en minnesgåva

Här kan du ge en minnesgåva med anledning av en persons bortgång. Ditt bidrag hedrar minnet av den avlidne samtidigt som det möjliggör arbetet för ett narkotikafritt samhälle.              

Läs mer >>
 

Ge en gåva

Du kan stödja vårt arbete 
genom att skänka ett valfritt belopp, via bankgiro eller Swish.Alla gåvor tas emot tacksamt och möjliggör vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle och en narkotikafri skola.

Läs mer >>
 

Bli företagsvän

Företag kan här förena affärsnytta med samhälls-engagemang. Som företagsvän kan ni göra stor skillnad i vår gemensamma kamp mot narkotika samtidigt som ni ökar värdet på ert varumärke. 

Läs mer >>
 

Fonder och stiftelser: 

Oscar & Maria Ekmans Donationsfond

Svenska Carnegie Institutet

 


Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Stiftelsen kronprinsessan Margaretas minnesfond

 


Timmermansorden

Åke Wibergs Stiftelse