Stöd oss

Tycker du att det är viktigt att Sverige för en restriktiv narkotikapolitik som bygger på förebyggande arbete, begränsning av illegala droger och en beroendevård som syftar till att fler slutar med narkotika?

Är du också en av dem som tycker att det är en rättighet att barn, ungdomar och skolpersonal får vistas i en säker, trygg och narkotikafri skolmiljö?

Stöd Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Swisha valfritt belopp till 123 617 80 40

Bli medlem

Genom att bli medlem i RNS tar du ställning mot narkotika och möjliggör RNS dagliga arbete. Ditt stöd är en förutsättning för att vi ska kunna bilda opinion.
Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

Ge en minnesgåva

Här kan du ge en minnesgåva med anledning av en persons bortgång. Ditt bidrag hedrar minnet av den avlidne samtidigt som det möjliggör arbetet för ett narkotikafritt samhälle.

Ge en gåva

Du kan stödja vårt arbete genom att skänka ett valfritt belopp, via bankgiro eller Swish. Alla gåvor tas emot tacksamt och möjliggör vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle och en narkotikafri skola.

Bli företagsvän

Företag kan här förena affärsnytta med samhällsengagemang. Som företagsvän kan ni göra stor skillnad i vår gemensamma kamp mot narkotika samtidigt som ni ökar värdet på ert varumärke.

Fonder och stiftelser:

Oscar och Maria Ekmans fond

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och SFBS-samfond

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen S:t Erik

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

Åke Wibergs stiftelse

Myndigheter:

Socialstyrelsen