Vad är #drogkurage för dig?
 
Filmen och kampanjen skapades för att ungdomar själva reagerade på att de får både dolda och öppna budskap om att narkotika är ”normalt och ofarligt”. Budskapen når dem både via sociala medier, film, musik eller från andra ungdomar som vill få dem att testa. Medverkande i filmen vill visa en annan väg. Som håller i längden.

Stort tack säger vi till medverkande i filmen:
Sanna Jörnvik @sannajornvik - Nathalie Danielsson @nattid - Pontus Wernbloom @wernbloom - Robin Andersson @robinmos - Bragi Bergsson @bragibergsson - Malin Gabrielsson @malingabrielssons -Nanna Cebnér @nannacebner

Om du eller någon ungdom i din närhet har problem med droger kan du vända dig till ungdomsmottagningen i din kommun eller prata med elevhälsan på din skola. Du kan även söka hjälp på cannabishjalpen, få hjälp som anhörig på FMN eller inom socialtjänsten i din kommun.