Almedalen 2018

1-8 juli är det dags för politikerveckan i Almedalen. Vi kommer återigen vara på plats tillsammans med European Cities Against Drugs (ECAD) och Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Ni hittar oss på Hamnplan, tältplats 208. Vi har seminarier måndag - torsdag.

Vi kommer att bjuda på en fullspäckad vecka med bland annat seminarier om myter och fakta om cannabis, Peter Allebeck (forskare) och Pelle Olsson (författare) kommer att föra ett samtal kring detta. Om hur narkotikakontrollen påverkas när tullen har fått ökade resurser. Här får ni höra Johan Lindgren, förbundsordförande Tull-Kust, och Jessica Vikberg, tullare och förbundsordförande RNS. Staffan Hübinette (lärare och föreläsare) kommer att prata om hur skolan kan bli narkotikafri. Lennart Karlsson, ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen, pratar om narkotikakonsumtionsförbudet - behövs det? Vi har även en debatt mellan Johan Pehrson,  riksdagskandidat Liberalerna, Niels Paarup-Pedersen, riksdagskandidat Centerpartiet, Lars Ströman, ledarskribent Nerikes Allehanda och Gabriel Romanus, fd socialminister Liberalerna: Hur ser en liberal och socialnarkotikapolitik ut?  Den kan bli riktigt spännande, missa inte det!
Följ oss på sociala medier under hashtag #tryggaretillsammans

PROGRAM

Måndag 2 juli

11:00 - 11:40   Tryggare samhälle - hur kan ideella organisationer bidra?
Narkotikaproblemet och kriminalitet är viktiga frågor inför årets val. Hur kan ideella organisationer bidra med sitt
arbete och bidra till debatten så att dessa problem minskar och att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande: 

Per Johansson, generalsekreterare, RNS
Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS

13:40 - 14:00   Hur vill Vänsterpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Vänsterpartiet göra för att minska problemen
så att samhället blir tryggare för alla?

Medverkande:   Linda Snecker, Vänsterpartiet
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

14:15 - 14:35   Hur vill Liberalerna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Liberalerna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

15:00 - 15:30   Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen?
Cannabisdebatten är livlig i Sverige och internationellt. För att kunna fatta välgrundade politiska beslut gäller det att skilja på vad som är myt och vad som är fakta. Forskningen går framåt, kunskapsläget blir bättre. Hur påverkas debatten av det?

Medverkande:    Peter Allebeck, forskare
                            Pelle Olsson, författare, journalist

Tisdag 3 juli

11:00 - 11.20   Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Moderaterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Beatrice Ask, riksdagsledamot, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

13:00 - 13:40   Hur ser en liberal och social narkotikapolitik ut?
Inom de liberala partierna finns olika uppfattningar om hur narkotikapolitiken ska utformas. Hur kan en politik med sociala ambitioner kombineras med en restriktiv syn på narkotika? Är det upp till individen eller samhället att avgöra om det är tillåtet att använda narkotika?

Medverkande:  
Johan Pehrson, riksdagskandidat Liberalerna
Niels Paarup-Petersen, riksdagskandidat Centerpartiet
Lars Ströman, ledarskribent Nerikes Allehanda
Gabriel Romanus, fd socialminister Liberalerna

14:00 - 14.15   Hur vill Centerpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Centerpartiet göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Johan Hedin, Centerpartiet
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

15:00 - 15:45   Utsatta områden, skjutningar och öppen narkotikahandel - hur hänger allt ihop? 
Utsatta områdena karaktäriseras av en låg kollektiv förmåga att möta utmaningar från kriminella som ytterligare spär på en negativ spiral av otrygghet bland de boende. Öppen droghandel, skjutningar och bilbränder signalerar för de boende att lagen är satt ur spel. Hur bryter vi denna spiral?

Medverkande:   Manne Gerell, forskare
Moderator: Erik Leijonmarck, Generalsekreterare ECAD

16:00 - 16:40   Kan narkotikamissbrukare och kriminella bli en kraft för att öka tryggheten i samhället?
Nästan alla har någon i sin närhet som fastnat i missbruk eller kriminalitet. Många känner sig handfallna och vet inte hur de ska hjälpa den som har det tufft i samhället. Kan fd kriminella missbrukare utbilda sig till att bli en del av lösningen istället för en del av problemet?

Medverkande: Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS

Onsdag 4 juli
 

09:00 - 09:40   Kan din skola bli narkotikafri?
Allt fler gymnasieskolor arbetar idag med policy och handlingsplan för att effektivare förebygga, upptäcka och ingripa mot narkotikamissbruk. Många skolor använder drogtester. Är det en nödvändig del i denna typ av preventionsarbete? Hur är rättsläget? Vad säger myndigheterna?

Medverkande:   Staffan Hübinette , lärare och föreläsare

10:00 - 10:30   Vad gör EU mot narkotikan?
Som medlem av EU har Sverige fått undantag för försäljning av alkohol på systembolaget. Men hur ser det ut med narkotika? Finns en gemensam syn bland EUs länder? Vad vill kommissionen och hur lyder EU:s narkotikastrategi?

Medverkande:   Anna Hedh, EU Parlamentariker, Socialdemokraterna
Moderator:        Erik Leijonmarck, Generalsekreterare ECAD

11:00 - 11:20   Hur vill Miljöpartiet bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Annika Hirvonen, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Moderator:        Christer Renlid, KRIS
 

14:00 - 14:30   Tullen har fått ökade resurser - hur påverkas narkotikakontrollen?
Under många år har partierna tävlat om att öka resurserna till polisen. Tullen hamnade i skuggan av detta men får nu en förstärkning. Är detta tillräckligt för att få till stånd en effektiv narkotikakontroll vid våra gränser?

Medverkande:   Jessica Vikberg, tullinspektör och förbundsordförande RNS
                           Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST
 

15:00 - 15:20   Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Socialdemokraterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Morgan Johansson, justitieminister, Socialdemokraterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS

16:00 - 16:40   Kan före detta kriminella missbrukare hjälpa andra att lägga av?
Många som levt med brott och missbruk har brister i sin skolgång. De har kanske inte ens gått ut
grundskolan. Men om de börjar leva nyktert och hederligt och sätter sig på skolbänken igen – kan de
då lära sig att hjälpa andra att bryta med den kriminella livsstilen?

Medverkande: Ali Reunanen, förbundssekreterare, KRIS

Torsdag 5 juli
 

10:00 - 10:30   Alkohol, tobak och narkotika ett minne blott. Vad kan svenska kommuner lära av Island?
Genom att noggrant kartlägga risk- och skyddsfaktorer i barn och ungdomars uppväxtmiljöer har Island byggt ett samhälle där ungdomars önskan att dricka, röka och använda droger är väldigt liten. Vad kan svenska kommuner lära av detta? ECAD-kommunen Gävle har testat.

Medverkande:  Johnny Gustafsson, drogsamordnare, Gävle Kommun
                          Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
 

11:00 - 11:40   Narkotikakonsumtionsförbudet - behövs det?
I år är det 30 år sedan konsumtionen av narkotika blev förbjuden. Det är stor uppslutning kring detta i opinionen och bland partierna samtidigt som vissa är aktiva i debatten för att avskaffa förbudet. Hur viktigt är förbudet? Är det i linje med internationella konventioner Sverige undertecknat?

Medverkande:  Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen 
                          Sven-Olov Carlsson, projektledare, Prevent Don't Promote
 

11:45 - 12.05   Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Moderaterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Tomas Tobé, Moderaterna
Moderator:        Christer Renlid, KRIS
 

13:00 - 13:20   Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Socialdemokraterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:   Annika Strandhäll, Socialdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS

13:30 - 13:50   Hur vill Sverigedemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Adam Marttinen, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Moderator:      Christer Renlid, KRIS

15:00 - 15:40   Aldrig backa - om att bli mamma och sluta med droger
Tre tjejer, tre livsöden. Deras liv har kantats av droger, våld och hemlöshet. Livet på samhällets bakgård har bytts ut mot barn, nappflaskor och en stark vilja att förändra sina liv till något positivt.

Medverkande:  Sara Woldu, ledare mammagruppen KRIS

Fredag 6 juli

11:00 - 11:20   Hur vill Kristdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?
Utfrågning. Narkotikamissbruk och kriminalitet är viktiga frågor. Vad vill Kristdemokraterna göra för att minska problemen
så att samhället kan bli tryggare för alla?

Medverkande:  Andreas Carlsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Moderator:       Christer Renlid, KRIS