Föreläsare

Vi har många kunniga föreläsare som har både teoretiska och praktiska erfarenheter av narkotikaproblemet och vad man kan göra åt det.

 

Är du intresserad av att någon av våra föreläsare kommer till din skola, arbetsplats eller förening? Kontakta oss:
Tel: 08- 643 04 67
e-post: info@rns.se


Du kan även skicka en förfrågan här!

Erik Leijonmarck
Erik har har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. Är författare till boken Drog-handboken: guide för föräldrar och andra nyfikna (2019) som handlar om hur förläldrar kan förhålla sig till att droger blir allt mer vanligt förekommande i sina barns uppväxtmiljöer.

Föreläser för elever, lärare och föräldrar:
Påverkan på den unga hjärnan och om de krafter som vill tjäna pengar på att göra unga människor till konsumenter av narkotika. Om beroendets mekanismer och om två ytterligare skäl för unga att avstå droger - att de bidrar till allvarlig kriminalitet och miljöförstöring.

Lyssna på Erik när han medverkar i Narkopodden

Magnus Rosén
Magnus var basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han levde dygnet runt i en värld där droger är lika lättillgängligt som mineralvatten. Men Magnus valde bort droger helt och hållet. Utifrån sina erfarenheter har Magnus utvecklat en livshållning som bygger på att alltid välja det konstruktiva framför det destruktiva.

Föreläser för unga och vuxna:
Magnus vill ge unga framtidshopp. Han delar tankar om livet och utmanar kring de avgörande val vi alla ställs inför, unga såväl som vuxna. Han kryddar även sina föreläsningar med solobasspel.

Jessica Vikberg
Jessica är ordförande för RNS och har jobbat på Tullverket i cirka 30 år. Nästan lika länge har hon varit engagerad i RNS. Under årens lopp har Jessica informerat om narkotika och narkotikapolitik till unga och gamla. Genom besök i verkligheten, resor samt sitt arbete som tullare har hon sett baksidorna av narkotika men hyser hopp om att genom vettig information förmå fler att arbeta mot droger i det lilla och stora sammanhanget.

Föreläser om:
RNS verksamhet, den svenska narkotikadebatten och hur samhället gemensamt kan verka för drogfrihet.

Ulf Helsing
Ulf har de senaste tio åren arbetat som polis. Merparten av tiden i olika spaningsgrupper runt om i landet. Med erfarenheter från gatulangningen på Sergels torg i Stockholm blandat med narkotikaproblematiken bland ungdomar på landsbygden har Ulf en bred erfarenhet av narkotikabekämpning. Detta blandat med att Ulf parallellt drivit ett MMA-gym de senaste 14 åren gör att han når ut till ungdomar på ett unikt sätt.

Föreläser för unga och vuxna:
Ulf riktar sig mot högstadie- och gymnasieelver och lägger mycket tyngd på vikten av förebilder och en aktiv fritid för att fylla det möjliga tomrum som droger annars riskerar att ta. Ulf håller även föreläsningar/utbildningar för föräldrar där de mest grundläggande varningssignalerna tas upp. Föräldrarna får även råd och tips om hur man som förälder bemöter den allt mer liberala synen på droger bland ungdomar.

Staffan Hübinette
Staffan har lång erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och har skrivit många böcker inom ämnet. 

År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.

Föreläser för skolpersonal om: Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete, policy, handlingsplaner och drog-testning.

Pelle Olsson
Pelle är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska och har bland annat författat faktahäftet 8 myter om cannabis och böckerna Big Marijuana och Cannabis som medicin. 


Föreläser för unga och vuxna om: 
Cannabis, hälsa och livsval, cannabis och hjärnan, 8 myter om cannabis och Medicinsk marijuana och legalisering.

Lyssna på Pelle i Narkopodden Den kluriga frågan om cannabis.

Erika Holmquist Hortlund 
Lärare kan undervisa om cannabis är en modell som är framtagen i några kommuner i Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen. Modellen har funnits sedan 2014 och sprids idag över hela landet.
Det handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad Cannabis är, och vad som händer om man använder det. Inga moraliska pekpinnar, bara en tydlig och saklig fakta.

Föreläser för skolpersonal:
Utbildningen vänder sig främst till dig som idag är pedagog eller elevhälsopersonal inom gymnasieskolan. Utbildningen fungerar även för dig som är pedagog eller elevhälsopersonal inom grundskolan.

Läs mer om cannabis på schemat här

Daniel Sundvall
Daniels liv har kantats av våld, droger och kriminalitet. Av olika anledningar hamnade han snett i livet redan från 13-års ålder och formade en livsstil som nästan tog livet av både honom själv och personer i hans närhet.
Daniel har varit helt fri från sinnesförändrande substanser sen 20/08/2016 tack vare 12-stegsprogrammet. Idag hjälper han andra människor att ta sig ur missbruk och kriminalitet. 

Föreläser för unga och vuxna:
Under Daniels föreläsningar berättar han om vägen ur missbruk och kriminalitet. Om livet före och efter och om det dagliga arbetet med sig själv. 

Lyssna på Daniel när han medverkar i Narkopodden från huligan till hjälpare

Maria Dehlin
Maria driver Watson Detective Dogs AB där hon i brottsförebyggande syfte erbjuder narkotika- och vapensök med hund. Mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet av arbete inom Tullverket, blandas hennes föreläsningar med exempel och erfarenheter från verkligheten.

Föreläser för vuxna, skolor och behandlingshem:
Maria föreläser om narkotikakännedom, men även om tjänstehundar och narkotikasök. Om intresse finns visar hon även hur hundarna arbetar praktiskt. Maria vill även öka kunskapen om narkotika, förståelsen för de problem narkotika orsakar och kunskap för att kunna upptäcka tecken och signaler i ett tidigt stadium.

Per Johansson
Per är fd. generalsekreterare för RNS och har varit aktiv i tre decennier. 

Föreläser om:
Den Internationella narkotikadebatten, legaliseringsrörelsen och svensk narkotikahistorik. 

Kerstin Käll
Kerstin är överläkare på Beroendemottagningenvid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. 

Föreläser om: 
Missbruk och beroende
av läkemedel och 
illegala droger, injek-tionsmissbruk och 
hiv/hepatiter, cannabis och skadeverkningar.

Ulric Hermansson
Ulric Hermansson är socionom med intresse att utveckla praktiska metoder att upptäcka och åtgärda drogprob-lem i ett tidigt skede. 

Föreläser om: 
Policyarbete i arbetslivet och faktabaserad prevention och forskning kring detta.