Föreläsare

Vi har många kunniga föreläsare som har både teoretiska och praktiska erfarenheter av narkotikaproblemet och vad man kan göra åt det.

 

Är du intresserad av att någon av våra föreläsare kommer till din skola, arbetsplats eller förening? Kontakta oss:
Tel: 08- 643 04 67
e-post: info@rns.se


Du kan även skicka en förfrågan här!

Erik Leijonmarck
Erik är generalsekreterare för stadsnätverket Europeiska Städer mot Narkotika, ECAD. Han har mångårig erfarenhet av att debattera bland annat cannabis-frågan. I april 2019 debuterar han med Drog-handboken: guide för föräldrar och andra nyfikna som handlar om hur förläldrar kan förhålla sig till att droger blir allt mer vanligt förekommande i sina barns uppväxtmiljöer.

Föreläser för elever, lärare och föräldrar:
Påverkan på den unga hjärnan och om de krafter som vill tjäna pengar på att göra unga människor till konsumenter av narkotika. Om beroendets mekanismer och om två ytterligare skäl för unga att avstå droger - att de bidrar till allvarlig kriminalitet och miljöförstöring.

Magnus Rosén
Magnus var basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han levde dygnet runt i en värld där droger är lika lättillgängligt som mineralvatten. Men Magnus valde bort droger helt och hållet. Utifrån sina erfarenheter har Magnus utvecklat en livshållning som bygger på att alltid välja det konstruktiva framför det destruktiva.

Föreläser för unga och vuxna:
Magnus vill ge unga framtidshopp. Han delar tankar om livet och utmanar kring de avgörande val vi alla ställs inför, unga såväl som vuxna. Han kryddar även sina föreläsningar med solobasspel.

Jessica Vikberg
Jessica är ordförande för RNS och har jobbat på Tullverket i cirka 30 år. Nästan lika länge har hon varit engagerad i RNS. Under årens lopp har Jessica informerat om narkotika och narkotikapolitik till unga och gamla. Genom besök i verkligheten, resor samt sitt arbete som tullare har hon sett baksidorna av narkotika men hyser hopp om att genom vettig information förmå fler att arbeta mot droger i det lilla och stora sammanhanget.

Föreläser om:
RNS verksamhet, den svenska narkotikadebatten och hur samhället gemensamt kan verka för drogfrihet.

Ulf Helsing
Ulf har de senaste tio åren arbetat som polis. Merparten av tiden i olika spaningsgrupper runt om i landet. Med erfarenheter från gatulangningen på Sergels torg i Stockholm blandat med narkotikaproblematiken bland ungdomar på landsbygden har Ulf en bred erfarenhet av narkotikabekämpning. Detta blandat med att Ulf parallellt drivit ett MMA-gym de senaste 14 åren gör att han når ut till ungdomar på ett unikt sätt.

Föreläser för unga och vuxna:
Ulf riktar sig mot högstadie- och gymnasieelver och lägger mycket tyngd på vikten av förebilder och en aktiv fritid för att fylla det möjliga tomrum som droger annars riskerar att ta. Ulf håller även föreläsningar/utbildningar för föräldrar där de mest grundläggande varningssignalerna tas upp. Föräldrarna får även råd och tips om hur man som förälder bemöter den allt mer liberala synen på droger bland ungdomar.

Staffan Hübinette
Staffan har lång erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och har skrivit många böcker inom ämnet. 

År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.

Föreläser för skolpersonal om: Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete, policy, handlingsplaner och drog-testning.

Pelle Olsson
Pelle är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska och har bland annat författat faktahäftet 8 myter om cannabis och böckerna Big Marijuana och Cannabis som medicin. 


Föreläser för unga och vuxna om: 
Cannabis, hälsa och livsval, cannabis och hjärnan, 8 myter om cannabis och Medicinsk marijuana och legalisering.

Per Johansson
Per är generalsekrete-rare för RNS och har varit aktiv i tre decennier. Han sitter även i styrelsen för World Federation Against Drugs, WFAD.

Föreläser om:
Den Internationella narkotikadebatten, legaliseringsrörelsen och svensk narkotikahistorik. 

Kerstin Käll
Kerstin är överläkare på Beroendemottagningenvid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. 

Föreläser om: 
Missbruk och beroende
av läkemedel och 
illegala droger, injek-tionsmissbruk och 
hiv/hepatiter, cannabis och skadeverkningar.

Ulric Hermansson
Ulric Hermansson är socionom med intresse att utveckla praktiska metoder att upptäcka och åtgärda drogprob-lem i ett tidigt skede. 

Föreläser om: 
Policyarbete i arbetslivet och faktabaserad prevention och forskning kring detta.