Föreläsare

Vi är stolta över att i våra kretsar ha många duktiga föreläsare som har både teoretiska och praktiska erfarenheter av narkotikaproblemet och vad man kan göra åt det.

Här nedan kan du läsa om några av dem:

Är du intresserad av att någon av våra föreläsare kommer till din skola, arbetsplats eller förening? Kontakta oss:
Tel: 08- 643 04 67
e-post: info@rns.se


Du kan även skicka en förfrågan här!

Staffan Hübinette
Staffan är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Han har givit ut boken Vägar till en narkotikafri skola och vann under konferensen Förebygg.Nu i november 2017 pris som Årets förebyggare.
I december 2018 fick han Svenska Carnegieinstitutets journalistpris för "ett starkt narkotika-engagemang i preventivt syfte".
 

Föreläser för skolpersonal om: Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete, policy, handlingsplaner och drogtestning.

Ulric Hermansson
Ulric Hermansson är socionom med intresse att utveckla praktiska metoder att upptäcka och åtgärda drogprob-lem i ett tidigt skede. 

Föreläser om: 
Policyarbete i arbetslivet och faktabaserad prevention och forskning kring dett

Per Johansson
Per är generalsekrete-rare på RNS och har varit aktiv i tre decennier. Han sitter även i styrelsen för World Federation Against Drugs, WFAD.

Föreläser om:
Den Internationell narkotikadebatten, legaliseringsrörelsen och svensk narkotikahistorik. 

Kerstin Käll
Kerstin är överläkare på Beroendemottagningenvid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset
 i Linköping. 

Föreläser om: 
missbruk och beroende
av läkemedel och 
illegala droger, Injektio-nsmissbruk och 
hiv/hepatiter. 

Per-Erik Lundberg
Per-Erik jobbar som narkotika­polis och har en bakgrund som kvarterspolis, utredare och närpolischef.

Föreläser för vuxna om:
Att upptäcka och åtgä-rda narkotikamissbruk, polisiär narkotikabekä-mpning och "Narkotikans ABC".

Pelle Olsson
Pelle är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska och har bland annat författat faktahäftet 8 myter om cannabis och böckerna Big Marijuana och Cannabis som medicin. 


Föreläser om: 
Cannabis och "spice", 8 myter om cannabis och Medicinsk marijuana och legalisering.