Internationellt arbete

Narkotikamissbruk är en global angelägenhet. Den klassiska uppdel­ningen mellan producent- och konsumentländer av narkotika är idag inte relevant. I produktionsländerna har man stora egna missbruksproblem och i många konsumtionsländer produceras en hel del narkotika, dels kemisk tillverkning, dels odling av exempelvis cannabis. Narkotikaproblemet är ett gemensamt problem för alla länder och vi måste hjälpa varandra att hitta vägar och metoder att bli mer framgångsrika för att tränga tillbaka missbruket.

World Federation Against Drugs

RNS ingår in en grupp svenska antidrogorganisationer som 2008 stod värdar för det första World Forum Against Drugs. Forumet var en internationell konferens i första hand för ideella organisationer som står bakom en restriktiv narkotika­politik. Drottning Silvia var beskyddare för konferensen och invigningstalade tillsammans med bland andra fd. folkhälsominister Maria Larsson.

När Forumet var avklarat inleddes arbetet med att bilda en global paraplyorganisation där ideella organisationer och liknande kan bli medlemmar. Denna nya organisation är registrerad i Sverige och fick namnet World Federation Against Drugs. I styrelsen sitter personer från världens alla sex världsdelar plus en "International President", Europa representeras av RNS generalsekreterare, Per Johansson.

Idag har organisationen 119 medlemsorganisationer i 44 länder runtom i världen och ytterligare tre World Forum Agains Drugs har organiserats i Stockholm.
 

Besök WFAD's hemsida för mer information! >>
 

Internationella projekt

RNS har sedan 1997 varit engagerat i en rad internationella projekt, i första hand i länder från forna Sovjetunionen. Störst aktivitet har ägt rum i Ryssland och Belarus (Vitryssland), men mindre projekt och aktiviteter har även drivits i Moldavien, Armenien, Ukraina, Kirgizistan och Peru.

Projekten har till största delen varit finansierade av Sida och i mindre mån av Svenska Institutet. Sida har under senare år avvecklat Östeuropa som mål för sina aktiviteter, med undantag av Belarus som finns kvar för att man vill stödja utvecklingen mot demokrati i landet. Det mångåriga samarbetet mellan RNS och den oberoende organisationen Kalegium i staden Pinsk i södra delen av Belarus utgör en viktig del i RNS verksamhet. I över 12 år har RNS och Kalegium arbetat tillsammans.

I februari 2010 startade det tredje fasen av projektet "Young people against drugs - the Pinsk model". Det övergripande målet för de nästkommande tre åren av samarbete var att stärka systemet för att motverka drogmissbruk bland ungdomar i Brest och Gomel oblasts. Projektet inriktade sig på att utveckla både den primära och den sekundära preventionen i Belarus samt att samordna de insatser som görs i området mellan frivilligorganisationer och staten. Detta bland annat genom att bjuda in till studiebesök i Sverige för att se vilken inspiration vi kan förmedla. Treårsplanen var full av aktiviteter, både i Belarus och i Sverige.