8 myter om cannabis

På senare tid har fler och fler myter börjat cirkulera om cannabis. En av anledningarna är att vissa länder numera tillåter cannabis för medicinskt bruk. Medicinskt bruk är inte samma sak som att ”röka på”. Bakom myterna och propagandan finns starka ekonomiska och politiska intressen som är beredd att tänja på sanningen för att få som de vill. Sociala medier är bra på många sätt, men ibland används sociala medier för att sprida vilseledande information. Och det går rekordsnabbt. Det finns sällan några källhänvisningar och bara för att det står på internet behöver det inte vara sant. Vi tror att det är värt att läsa lite om vad fakta, statistik och forskningsresultat visar om hur cannabis faktiskt funkar. 

Vi har därför skapat en digital kampanj för att nå den viktigaste målgruppen, ungdomar, med information om 8 myter om cannabis

Myt 1: Det är värre att dricka alkohol än att röka på

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Alkohol skadar också men försvinner snabbare ur systemet. Den rusgivande substansen THC i cannabis stannar kvar länge, ibland upp till en månad, i hjärnan. THC påverkar ditt omdöme och din prestationsförmåga, även om du inte känner det själv. Många fler unga över hela världen söker hjälp för problem med cannabis jämfört med alkohol.

Myt 2: Cannabis är ett läkemedel

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Läkemedel och medicin är inte samma sak, och cannabis är inte ett godkänt läkemedel i ett enda land. Det finns bara svaga bevis på att cannabis kan lindra – aldrig bota – ett fåtal sjukdomstillstånd. ”Medicinsk” cannabis är samma sak som vilken cannabis som helst – och därmed farlig för hälsan.

Myt 3: Cannabis är inte så farligt

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Cannabis påverkar dina hjärnceller direkt. Det går aldrig att veta i förväg om det uppstår en akut skada eller om det uppstår skador som märks senare. För dig som röker cannabis under tonåren kan skadorna bestå för resten av ditt liv. Dagens cannabis är dessutom mycket starkare än den som fanns förr. Man vet alltså ännu inte exakt vilka effekterna blir på den nya generationen cannabisrökare – mer än att de kommer att skadas värre och snabbare.

Myt 4: Alla har rökt på

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Statistiken talar sitt tydliga språk. 97 % av svenskarna har inte använt cannabis under det senaste året.

Myt 5: Cannabisförbudet kränker de mänskliga rättigheterna

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Det står ingenting om rätten att få använda narkotika i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Demokrati förutsätter faktiskt att du inte får göra precis som du vill. Du måste istället acceptera vissa begränsningar av din frihet för att samhället ska fungera.
 
Ett upphävande av förbudet skulle innebära ökade kostnader för vård direkt eller indirekt relaterat till cannabismissbruk: fler trafikolyckor och fler närstående som drabbas.

Myt 6: Cannabis gör dig glad och avslappnad

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Under det typiska cannabisruset kan du känna dig lugnare och mer avslappnad, för att inte säga avtrubbad. Men det finns också många som känner sig misstänksamma och hotade och blir mer aggressiva. Flera brottsstudier visar att cannabis kan leda till våldsamheter och övergrepp.
 
Dessutom gör cannabis att din prestationsförmåga försämras, vilket gör vissa yrken direkt olämpliga. Pilot, industriarbetare, busschaufför, förskolelärare, kirurg, arbeten inom vården, lärare...

Myt 7: Förbudet mot cannabis göder den organiserade brottsligheten

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. I de delstater i USA där man legaliserat cannabis ökar den totala brottsligheten. Särskilt våldsbrotten har blivit fler. I Holland har den tillåtande politiken för cannabis och låga straff för narkotikabrott underlättat för utländska narkotikaligor.

Myt 8: Cannabis förbjöds av en slump

SVAR: Falskt! Låt dig inte luras. Det var krav från länder med ett utbrett missbruk av cannabis som gjorde att drogen hamnade i FNs allmänna narkotikakonvention 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) tillsammans med opium, heroin och kokain.
 
Bakgrunden var att en mängd länder utanför Västvärlden rapporterade till FN om stora problem med den utbredda cannabisrökningen och medföljande missbruk.
 
Konventionen är tydligt formulerad. De droger som står uppräknade får bara användas i vetenskapliga och medicinska syften. För alla andra ändamål (innehav, odling, förädling, handel, smuggling) är de förbjudna. Det senaste beslutet i FN:s narkotikakommission ändrar inte på den formuleringen. Det innebär bara att några beståndsdelar i cannabis har ett visst medicinskt värde.

8 MYTER OM CANNABIS 3.0
Vill du läsa mer om de viktigaste argumenten som förekommer i debatten för legalisering samt de argumenten som finns mot legalisering? Cannabis – främst i form av hasch och marijuana – är den vanligaste illegala drogen. Cannabis är också den narkotika som diskuteras mest både i Sverige och internationellt. Tyvärr råder det fortfarande okunnighet om dess skadeverkningar, trots en allt säkrare vetenskaplig dokumentation. Debatten om cannabis innehåller ofta missuppfattningar och ibland rena felaktigheter.

Ladda ner faktahäftet här

Önskar du beställa nya versionen 8 myter om cannabis 4.0 kostar häftet 50kr och går att beställa från RNS Kansli.