RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

Johan Ingerö, KD-ledaren Ebba Busch Thors chefsstrateg, säger i en intervju i Dagens Nyheter 29 december att Sverige bör ta steg mot avkriminalisering ”för att får ner dödligheten bland missbrukarna”. Han är inte ensam om att tycka så, men det är något förvånande att denna åsikt kommer från ledningen av ett parti som tidigare inte gjort sig känt för att driva en tillåtande syn på narkotikaanvändning. Frågan är om det är sant och om dödstalen skulle sjunka om det blev tillåtet att använda narkotika. En jämförelse mellan olika länder visar inget samband mellan avkriminalisering och narkotikarelaterade dödlighet. Evidens för att en avkriminalisering minskar dödligheten saknas både när det gäller nivå eller trender. Läs hela artikel här.

Läs hela inlägget »

Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg, gängvåld och skjutningar kopplade till narkotikahandel och en alltmer tillåtande syn på cannabis bland ungdomar gör att människor känner oro. Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, och Staffan Hübinette, Narkotikafri Skola.
Läs hela artikeln i GP här.

Läs hela inlägget »

Jonas Sjöstedt vill göra det lagligt att använda narkotika i ett läge när narkotikamarknaden växer. Alla marknader styrs ytterst av efterfrågan, så även den illegala narkotikamarknaden. Det är minst sagt naivt att tro att man ska kunna stoppa efterfrågan på narkotika genom att blockera rättsväsendets insatser mot efterfrågeledet.
 
Under 1970-talet gav åklagarna konsekvent åtalseftergift för innehav av små mängder narkotika för personligt bruk. Detta ledde till att de som sålde narkotika på gatorna aldrig hade på sig mer än den ”tillåtna” mängden. 1980 ändrade dåvarande riksåklagaren på denna praxis och svensk narkotikapolitik bytte linje. Under 80-talet ledde de samlade insatserna från polisen, socialtjänsten, sjukvården och skolan till att missbruket av narkotika bland unga gick ner kraftigt under hela decenniet.
 
Vi bör lära oss av vår egen historia och ta fasta på det som vi gjorde rätt på 80-talet och skapa en liknande modell anpassad för dagens situation. Det som Jonas Sjöstedt föreslår går i helt fel riktning och skulle innebära en återgång till 70-talets kaotiska politik.

Läs hela inlägget »

– Vi vill förändra synen på missbruk och beroende eftersom det påverkar hur samhället tar hand om de här människorna. Människor som är beroende av detta ska inte straffas utan erbjudas vård och behandling, säger Mikael Malm i en intervju med SVT. Han är tjänsteman på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och presenterade nyligen ett förslag om att förbudet mot olovligt bruk av narkotika, som infördes i Narkotikastrafflagen 1988, bör utvärderas.
 
Högsta Domstolen slog 1983 fast att Narkotikastrafflagen inte innefattade ett förbud mot själva bruket/konsumtionen av narkotika i ett då uppmärksammat mål där en man i mellersta Sverige åtalats för att han rökt hasch på en fest och blivit påkommen av polisen. Han fälldes i tingsrätt och hovrätt men friades alltså i HD med hänvisning till att lagen då beskrev innehav som grund för förbudet. RNS – och flera andra organisationer – kampanjade 1984 för att konsumtionen skulle förbjudas.

Läs hela inlägget »

Den 7 mars presenterade FNs narkotikabyrå, UNODC, en rapport om den globala opioidkrisen; Understanding the global opioid crisis
Bara några dagar senare, den 11 mars, gick Rättsmedicinalverket (RMV) i Sverige ut med uppgiften att 11 personer dog av fentanyl (en syntetiskt opioid) under 2018, vilket är en nergång med 90 procent jämfört med 2017 då 101 personer dog av fentanyl (länk till artikel).

Läs hela inlägget »