RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd arrangerar S.L.A.N, där RNS är medarrangör, en konferens som belyser narkotikafrågan utifrån ett världsomspännande perspektiv. Skillnaden mellan olika länders inriktning vad gäller narkotikan kommer att synliggöras. Det handlar om framtidens narkotikapolitik ”Drug Policy for the Future”.

Läs hela inlägget »

”Politiker i Sverige och inom EU behöver gå samman och markera kraftigt mot dem som riskerar att luckra upp FN:s narkotikakonventioner”.

Läs hela inlägget »

I en unik rapport kartlägger Narkotikapolitiskt Center, en framväxande europeisk cannabisindustri och visar vilka metoder industrin använder för att påverka opinion och regelverk i en riktning som kan ge cannabisföretagen maximal avkastning.

Läs hela inlägget »

RNS kansli har julstängt mellan 22 dec och 08 jan. Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Läs hela inlägget »

RNS  ordförande, Jessica Vikberg replikerar Nils Puronen, socialpolitisk talesperson i CUF, som i en debattartikel i GP  föreslår  ”Låt människor odla cannabis hemma”.
 
Jessica Vikberg, säger  ”Cannabis blir inte mindre skadligt om det är lagligt. Behåll nollvisionen. Arbeta med prevention på skolor och tidigt ingripande för tidig upptäckt, för att förhindra och hjälpa i ett tidigt skede. Hjärnan är färdigutvecklad först vid 25 års ålder ungefär. Den ska användas hela livet och livet kommer aldrig att handla bara om dig och dina behov”.

Läs hela inlägget »