RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

Det nya coronaviruset berör oss alla. Jag brukar säga att narkotika berör alla på olika vis. Men du och jag, ingen av oss har någonsin upplevt något liknande det som sker nu och som sker samtidigt över hela jordklotet. Det är snabba förändringar, dag till dag beslut, timme till timme beslut som påverkar många, många. Sjukhuspersonal går på knäna och medborgare drabbas av varsel, karantäner, konkurser och i värsta fall smitta med förödande konsekvenser.

Läs hela inlägget »

Karin Rågsjö kräver en utvärdering för att undersöka effekterna av nuvarande förbud mot narkotika. Samtidigt kräver Rågsjö och Vänsterpartiet att användning och innehav för eget bruk ska avkriminaliseras. Men varför kräva en utvärdering när hon redan anser sig ha svaret och kräver en avkriminalisering.
 
Vänsterpartiet har tidigare hävdat att en avkriminalisering är ett sätt att minska gängvåld och skjutningar och narkotikadödlighet.
Att narkotikapolitiken har brister och att narkotikadödligheten måste minska är tveklöst. Men det vore klädsamt om Vänsterpartiet och andra förespråkare för en avkriminalisering kunde visa att det minskar både kriminalitet och dödlighet som de hävdar. Likaså om Rågsjö kunde motivera en lagändring som riskerar att leda till ökad narkotikaanvändning.

Läs hela inlägget »

Att göra avkriminalisering och en lagändring kring narkotika till huvudfråga, och tro att det skulle lösa problemen, skapar falska förhoppningar. Det skriver Staffan Hübinette i en replik.

I debatten förs återkommande fram argumentet att en avkriminalisering av användning och innehav för eget bruk skulle minska både kriminalitet och narkotikadödlighet. Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt anser att en avkriminalisering behövs för att stoppa gängvåldet (SvD 13/11 2019). Björn Fries och Christina Gynnå Oguz anser att dagens narkotikapolitik ”äventyrar mångas liv och leverne varje dag” och förespråkar en avkriminalisering (SvD 23/2 2020).

Läs hela inlägget »

Idag, torsdag, har socialutskottet i riksdagen besluta uppmana regeringen att utvärdera narkotikapolitiken, och kanske även konsumtionsförbudet. En färsk Sifo-enkät visar dock att drygt 86 procent av befolkningen vill ha kvar förbudet.


Det är Riksförbundet narkotikafritt samhälle som gett Sifo i uppdrag att ställa samma fråga som gjordes för fem år sedan: ”All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtionen skall vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?”
 
Då svarade 91 procent av de tillfrågade att de ville konsumtionsförbudet ska vara kvar. Den nya enkäten – som gjordes i början av februari i år och besvarats av 1002 personer via telefon – så har stödet för förbudet sjunkit något, till 86,3 procent.
En liten sänkning, men ett fortsatt starkt stöd för att det ska vara otillåtet att inta illegala droger.
 
Glädjande att stödet för förbudet är fortsatt högt. Det behövs för att samhället ska kunna ingripa tidigt och upptäcka unga som är på glid med droganvändning, säger RNS:s ordförande Jessica Vikberg till Drugnews.

Läs hela artikeln här.

Läs hela inlägget »

Jonas Sjöstedt vill göra det lagligt att använda narkotika i ett läge när narkotikamarknaden växer. Alla marknader styrs ytterst av efterfrågan, så även den illegala narkotikamarknaden. Det är minst sagt naivt att tro att man ska kunna stoppa efterfrågan på narkotika genom att blockera rättsväsendets insatser mot efterfrågeledet.
 
Under 1970-talet gav åklagarna konsekvent åtalseftergift för innehav av små mängder narkotika för personligt bruk. Detta ledde till att de som sålde narkotika på gatorna aldrig hade på sig mer än den ”tillåtna” mängden. 1980 ändrade dåvarande riksåklagaren på denna praxis och svensk narkotikapolitik bytte linje. Under 80-talet ledde de samlade insatserna från polisen, socialtjänsten, sjukvården och skolan till att missbruket av narkotika bland unga gick ner kraftigt under hela decenniet.
 
Vi bör lära oss av vår egen historia och ta fasta på det som vi gjorde rätt på 80-talet och skapa en liknande modell anpassad för dagens situation. Det som Jonas Sjöstedt föreslår går i helt fel riktning och skulle innebära en återgång till 70-talets kaotiska politik.

Läs hela inlägget »