Vad vi gör

RNS uppgift är att sprida kunskapen och budskapet, att ge röst åt alla som vill motverka narkotika och påverka politiken. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan, driver egna drogförebyggande projekt och arbetar med kunskapsspridning.

Narkotikafri skola
- vår viktigaste insats

Projektet Narkotikafri Skola hjälper och stöttar skolor i sitt drogförebyggande arbete med fokus på att förbättra skolans handlingsplan och drogpolicy. Allt fler skolor efterfrågar metoder för att tidigt upptäcka och ingripa om en elev misstänks eller har konstaterats använda narkotika. Vi stöttar och hjälper skolorna i det här arbetet.

Narkotikafrågan - Sveriges ledande tidning mot narkotika

Narkotikafrågan är tidningen för dig som vill bli uppdaterad om det som händer på det narkotikapolitiska området. Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet.

Narkopodden

Narkopodden är vår podcast som tar upp ämnen som droger, kriminalitet och beroende. Nya avsnitt kommer ut var tredje vecka.

Föreläsare och ambassadörer

Vi har många kunniga föreläsare och ambassadörer som har både teoretiska och praktiska erfarenheter av narkotikaproblemet och vad man kan göra åt det.

Litteratur och material

Vi publicerar trycksaker och digitalt material som är relevanta för vårt uppdrag.