Litteratur och material

Här nedan finner du några aktuella titlar. Beställer du hemleverans av böcker från RNS kansli kan portokostnad tillkomma. Hittar du inte vad du letar efter eller har du några frågor?

Faktahäfte | 2022

8 myter om cannabis 4.0

Pelle Olsson

Okunskapen om drogen är på sina håll fortfarande stor när det gäller bland annat skadeverkningar, medicinsk användning och att en legalisering skulle minska problemen i samhället. Den allt rikare cannabisindustrin driver på sådana myter.

Första upplagan kom ut 2012 och det här är den fjärde uppdaterade upplagan av 8 myter om cannabis. Författaren och vetenskaps-journalisten Pelle Olsson går återigen igenom de åtta vanligaste missuppfattningarna om cannabis och svarar på dem.

Köp den:
50 kr

Beställ här

Bok | 2021

Vägar till en narkotikafri skola

Staffan Hübinette

– Vilka förebyggande insatser är effektiva? 
– Vilka regler gäller för drogtestning?
– Hur kan disciplinära åtgärder användas? 
– Hur kan glappet i samverkan med socialtjänsten tätas? 
– Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i osäkert läge?

Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i Staffan senaste bok.

Köp den:
Norstedts Juridik

Faktahäfte | 2021

Cannabis som medicin – en snabbkurs

Pelle Olsson

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Vad är det som egentligen gäller? Ta del av senaste forskningen i Pelle Olsson faktablad om cannabis som medicin.

Ladda ner den gratis:

Faktahäfte cannabis som medicin – en snabbkurs

Bok | 2018

Big Marijuana – Ny omarbetad upplaga

Pelle Olsson

Big Marijuana är en reportage- och faktabok om den vanligaste illegala drogen. Det är Pelle Olssons tredje och mest genomarbetade bok om cannabis och den finns nu i reviderad upplaga!
I den nya omarbetade upplagan finns bland annat ett nyskrivet kapitel om USA och Colorado, kapitlen om Portugal och Kanada har uppdaterats och att den tidigare dokumentationen om konsekvenserna av cannabisanvändning bekräftats och förstärkts. 

Köp den:
160 kr
Från RNS-kansli

Bok | 2017

Cannabis som medicin

Pelle Olsson

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren och sjuksköterskan Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop. 
Han berättar om plantans historia, om var forskning och vetenskap står idag och om skillnaderna mellan själva växten och de ingående cannabinoiderna. Den aktuella situationen för medicinsk cannabis redovisas för 41 länder.

Ladda ner den gratis:

Ny uppdaterad version av boken finns att ladda ner här

Faktahäfte | 2014

Droger i gråzonen

Linda Nilsson

Att en substans inte är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara betyder inte att den är ofarlig. De nya oreglerade preparaten är även lätta att köpa, framförallt via internet. Många har efterfrågat en skrift om ämnet med basal information. Detta är ett försök att gå den efterfrågan till mötes

Ladda ner den gratis:

Droger i Gråzonen.pdf

Faktahäfte | 2013

Upptäcka missbruk

Lennart Karlsson

Hur ser narkotika ut? Hur doftar det? Hur ser en påverkad person ut? Vad ska man tänka på som förälder?
Faktahäftet vänder sig till dig som vill lära dig mer om narkotika och dess verkningar. Fokus ligger på ungdomar och vuxna som inte hamnat så djupt i sitt narkotikaberoende. 
Ladda ner den gratis: 

Upptäcka missbruk.pdf